Individuální studium hudební nauky

Žádost o individuální studium hudební nauky si stáhněte ZDE. Podepsanou žádost přineste vyučujícímu nebo ji zašlete na e-mail vyučujícího.

LÁTKA K PŘEZKOUŠENÍ ŽÁKŮ INDIV. STUDIA HUDEBNÍ NAUKY

1. ROČNÍK

1. pololetí

 • Vypracovaný pracovní sešit H. Šípkové a M. Vozara Hudební nauka pro ZUŠ 1. ročník do str. 35
 • Noty – základní názvy – umět přečíst a napsat od malého g – g2 v
 • Délka not a pomlk – umět přečíst a napsat
 • Znalost taktů: 2/4, 3/4, 4/4
 • Znaky v notách: repetice, základní tempová označení, staccato, legato, ligatura
 • Stupnice C dur, trojzvuk, půltón, celý tón

2.pololetí

 • podle pracovního sešitu

Testy

TESTY PRO 1. ROČNÍK, 1. POLOLETÍ: test A, test B 

TESTY PRO 1. ROČNÍK, 2. POLOLETÍ: test A, test B

2. ROČNÍK

1. pololetí

 • Vypracovaný pracovní sešit H. Šípkové a M. Vozara Hudební nauka pro ZUŠ 2. ročník do str. 30
 • Noty – základní názvy – umět přečíst a napsat od malého g – g2 v
 • Délka not a pomlk – umět přečíst a napsat
 • Základní taktů: 2/4, 3/4, 4/4
 • Základní dynamická označení
 • Základní tempová označení
 • Půltóny, celé tóny
 • Durové stupnice: s # všechny , s b – do 4b, ke stupnicím znát příslušný akord T5/3 – tónický kvintakord

2. pololetí

 • učivo z pracovního sešitu
 • znalost názvů intervalů a jejich tvoření
 • látka z 1. pololetí: všechny durové stupnice, noty v housl. klíči, základní dynamická a tempová označení, rytmická cvičení
 • dechové hudební nástroje plus jejich poslech

Testy

TESTY PRO 2. ROČNÍK, 1. POLOLETÍ: test Atest B 

TESTY PRO 2. ROČNÍK, 2. POLOLETÍ: test A, test B

Poslechy

Zápisy k poslechům ke stažení zde

dechové hudební nástroje, jejich poslech ze serveru Youtube.com a zápis do poslechového sešitu

Trubka
Hoboj
Pozoun-Trombon
Příčná flétna moderní
Příčná flétna barokní
Pozoun-Trombon

3. ROČNÍK

 • Vypracovaný pracovní sešit H. Šípkové a M. Vozara Hudební nauka pro ZUŠ 3. ročník do str. 35
 • Noty – základní názvy – umět přečíst a napsat od malého g – g3 v 
 •  Základní taktů: 2/4, 3/4, 4/4
 • Půltóny, celé tóny
 • Durové stupnice: všechny s # a b, znalost příslušných akordů T5/3 (tónický kvintakord) ke stupnicím
 • Mollové stupnice: jejich rozdělení – melodická, harmonická, aiolská, znalost předznamenání stupnic do 4 # a do 4 b a znalost T5/3 akordu ke stupnicím
 • Hudební nástroje: základní rozdělení, detailnější – nástroje dechové žesťové a dechové dřevěné
 • Intervaly: názvy a základní rozdělení (čisté, malé, velké – prac.seš. str.12 a 40)
 • Základní harmonické funkce (hlavní stupně ve stup.)
 • Základní dynamická označení

Testy

TESTY PRO 3. ROČNÍK, 1. POLOLETÍ:  test Atest B

TESTY PRO 3. ROČNÍK, 2. POLOLETÍ: test A, test B

Poslechy

Zápisy k poslechům ke stažení zde

4. ROČNÍK

 • Vypracovaný pracovní sešit H. Šípkové a M. Vozara Hudební nauka pro ZUŠ 4. ročník do str. 39
 • Noty – základní názvy – umět přečíst a napsat od malého g – g3 v 
 • Půltóny, celé tóny
 • Stupnice: znalost všech durových a mollových stupnic s # a b, znalost příslušných akordů T5/3 (tónický kvintakord) ke stupnicím;
 • Akordy: T 5/3 a jeho obraty T6 a T6/4
 • mollové stupnice: jejich rozdělení – melodická, harmonická, aiolská
 • Hudební nástroje: základní rozdělení, detailnější – strunné nástroje klávesové
 • Intervaly: jejich znalost – velké, malé, čisté, umět napsat i rozpoznat v hudebním textu
 • Základní harmonické funkce (hlavní stupně ve stup.): tonika, dominanta, subdominanta
 • Hudební názvosloví: tempová označení
 • Hudební tělesa: komorní orch., symfonický orch. – rozdíly mezi nimi

Testy

TESTY PRO 4. ROČNÍK, 1. POLOLETÍ: test Atest B

TESTY PRO 4. ROČNÍK, 2. POLOLETÍ: test A, test B

Poslechy

Zápisy k poslechům 1. pololetí ke stažení zde

5. ROČNÍK

1. Pololetí

 • dějiny hudby – vybrané kapitoly, zápisy ke stažení ZDE

2. Pololetí

 • Dějiny hudby – zápisy ke stažení ZDE
 • Zápisy k poslechům ZDE

Poslechy

AKTUALITY

Sledujte ZUŠ na sociálních sítích

ZUŠ, Střední ulice 403, 252 28 Černošice
telefon/fax: 251 641 480
mobil: 603 595 592
e-mail: zus.cernosice@seznam.cz

VŠECHNY KONTAKTY