Přijímací řízení

Termíny pro školní rok 2024/25 budou zveřejněny v dubnu. Přihlášky bude možné podávat od dubna.

Jak můžu dítě přihlásit do ZUŠ?

Než přijdete na přijímačky, je nutné nejprve vyplnit přihlášku na portále www.izus.cz. Při otevření webové stránky je nalevo kolonka PŘIHLÁŠKA. Po kliknutí se Vám otevře formulář, který vyplníte dle návodu (hned nahoře je políčko ZUŠ, zadejte do něj ZUŠ Černošice a preferovanou budovu, pobočku). Dle nového občanského zákoníku může škola poskytovat informace o vzdělání pouze zákonnému zástupci, kterého uvedete v přihlášce. Zvažte, prosím, vyplnění i druhého zákonného zástupce. V pravém sloupečku najdete zvolený obor (hudební, výtvarný, taneční)  a zatrhněte studijní zaměření (nástroj u hudebního oboru), případně přípravnou hudební nebo taneční výchovu (u začátečníků). Všichni noví žáci jsou již vyučováni podle ŠVP (týká se žáků až do 5. ročníku). Stačí vyplnit pro každého žáka jen jednu přihlášku a označit v pravém sloupci všechny požadované obory výuky. Dbejte, prosím, o řádné vyplnění kontaktních e-mailů, neboť všechny důležité informace Vám budou na ně zasílány. Když vyplníte přihlášku, klikněte na pole odeslat přihlášku – přihlášku není třeba tisknout a nosit či posílat do školy. Přihlášku také NEVYPLŇUJÍ zájemci o předpřípravný kurz taneční a pohybové průpravy HRAJEME SI POHYBEM. Tito vyplní klasickou papírovou přihlášku v rámci přijímacího řízení do tanečního oboru.

Po vyplnění přihlášky Vám před přijímacím řízením zašleme pozvánku, s bližšími informacemi o průběhu a čase přijímaček. 

Jak přijímačky probíhají?

Taneční obor – Skupina přihlášených se cca 20 – 30 min. pohybuje samostatně na sále s vyučující a klavírní korepeticí. Procvičuje se rytmus, zpěv, hudební cítění, pohybové dovednosti, uplatnění fantazie, schopnost spolupráce ve skupině. Uchazeči si nemusí chystat individuální přednes, či jiný výkon. Doporučujeme přinést si úbor na převlečení (např. triko, legíny, děti tančí bosy).

Výtvarný obor – Všichni uchazeči si s sebou přinesou alespoň deset domácích prací. Přijímací zkoušky probíhají formou tvorby o délce cca 20 min. a pohovoru.

Hudební obor – Všichni uchazeči prochází individualni přijímací zkouškou. Zkouší se hudební cítění, pěvecké a rytmické dovednosti. Žák zazpívá předem připravenou českou, moravskou nebo slovenskou lidovou písničku a vytleská zadaný rytmus. Hra na nástroj se nepředpokládá, nicméně pokud již uchazeč na nástroj hraje, může ho k přijímacímu řízení přinést. Není však povinností ani nutností.

Jaký je minimální věk dítěte?

V tanečním oboru je možné přihlásit čtyřleté děti do předpřípravného kurzu Hrajeme si pohybem.

Od pěti let je pak možnost děti přihlásit do přípravné taneční výchovy nebo přípravné výtvarné výchovy.

Od šesti let je možné přihlásit na přípravnou hudební výchovu.

ZUŠ, Střední ulice 403, 252 28 Černošice
telefon/fax: 251 641 480
mobil: 603 595 592
e-mail: zus.cernosice@seznam.cz