Rodiče dětem

Spolek Rodiče dětem – Černošice, z.s. působí při ZUŠ Černošice již od roku 1992. Jeho hlavním posláním je sdružovat všechny rodiče a zákonné zástupce, absolventy, pedagogy, přátele a příznivce školy a vytvářet tak platformu, kde se mohou všichni potkat mimo výuku a učební osnovy.

Spolek se snaží finančně, materiálně a organizačně podpořit ZUŠ Černošice a nabídnout tak žákům i pedagogům nadstandardní aktivity, které podporují výuku situovanou do rozvrhu. Jedná se například o návštěvy představení, workshopů, koncertů, zajištění návštěv hostů z praxe, ocenění úspěšných reprezentantů ve školních soutěžích nebo absolventů apod. Dále spolek zastřešuje všechna tělesa působící v ZUŠ Černošice, které nemají vlastní právní subjektivitu. Naším cílem je rozvíjet v dětech zájem o umění, kterému se učí ve škole, probouzet jejich zájem o Černošice a osobnosti spjaté s regionem a v neposlední řadě stmelovat rodiče, pedagogy a děti, aby se všichni do ZUŠ rádi vraceli, ať už na straně vyučujících, publika nebo organizátorů doprovodných akcí.

Pokud Vás pár těchto stručných vět zaujalo, budeme rádi, když přijdete mezi nás! Uvítáme do týmu další aktivní členy, kteří mají nápady, co bychom mohli všechno podnikat.

Aktuální minimální výše členského příspěvků činní 100 Kč za osobu zákonného zástupce. Horní hranice není stanovena. Výzvu k platbě členských příspěvků obdrží členové do svých emailových schránek.

Děkujeme a těšíme se na spolupráci s vámi!
Rodiče dětem – Černošice z.s. vás zvou na valnou hromadu, která se uskuteční v pondělí 6. listopadu 2023 od 19 hod. ve výtvarném ateliéru v hlavní budově školy (Střední 403).

Kontakty

Fakturační údaje:
Rodiče dětem – Černošice, z.s.
Střední 403, 252 28 Černošice
IČO: 475 69 948

Bankovní spojení:
FIO Banka – transparentní účet
č. ú.: 2500108447/2010

email: rodicedetemcernosice@gmail.com
web: zuscernosice.cz/rodice-detem
facebook: www.facebook.com/rdcernosice

Předsedkyně: Jana Cejnarová
Hospodářka: Andrea Mouchová
Rada spolku:
Ludmila Plzáková
Magdaléna Voldřichová
Andrea Zoulová

Dokumenty

Zde najdete k nahlédnutí dokumenty spolku Rodiče dětem – Černošice, z.s. (zápisy z valných hromad, aktuálně platné stanovy)

Stanovy dle NOZ

Zápis z VH 6. 11. 2023

ZUŠ, Střední ulice 403, 252 28 Černošice
telefon/fax: 251 641 480
mobil: 603 595 592
e-mail: zus.cernosice@seznam.cz