O hudebním oboru

Hudební obor vznikl při založení naší školy v roce 1954. Pracuje ve třídách: klavírní, dechových nástrojů (zobcová a příčná flétna, saxofon, klarinet), smyčcové (housle, violoncello), pěvecké (sólový a sborový zpěv) a kytarové. Při škole působí také různé komorní soubory a pěvecký sbor Tutte Le Note.

V černošické budově probíhá výuka všech výše zmíněných nástrojů, na pobočce v Rudné se vyučuje hra na příčnou či zobcovou flétnu, klavír, housle nebo kytaru a ve Všenorech pak hra na příčnou a zobcovou flétnu, klavír a housle.

K výuce slouží stále lépe vybavené učebny, které jsou důstojným prostředím pro rozvíjení estetického cítění dětí. Poloha černošické budovy navíc dává možnost dětem a učitelům využít i venkovní prostory velké zahrady.

Hra na nástroj není jen o zvládnutí techniky nástrojové hry, ale i porozumění hudbě jako fenoménu a prostředku realizace vlastních tvůrčích nápadů. Při absolvování hudebního oboru na základní umělecké škole žáci získávají základní hudební dovednosti na svém vybraném nástroji, schopnost rozumět hudební teorii a notovému zápisu, možnost hrát a spolupracovat s ostatními hudebníky a hudební kreativitu a schopnost vyjádřit se hudbou.

Při hudebním oboru organicky vzniká řada menších komorních souborů. Stabilně působí při ZUŠ pěvecký sbor Tutte Le Note.

Úplata za vzdělání v hudebním oboru

Možnosti zaplacení:

– převodem z účtu
– hotově v ZUŠ v pondělí a ve středu (preferujeme platbu převodem)

 Každý žák má své variabilní číslo, které je nutno uvést při bankovním převodu!

Školné ZUŠ Čenošice    
Hudební obor měsíčně pololetně
Přípravný ročník 360 Kč 1 800 Kč
Individuální výuka 450 Kč 2 250 Kč
Skupinová výuka 340 Kč 1 700 Kč
Kolektivní výuka 200 Kč 1 000 Kč
Studium 2. nástroje    po domluvě s vedením školy
Studium pro dospělé   po domluvě s vedením školy
Půjčovné hudebních nástrojů měsíčně pololetně
  50 Kč 300 Kč
Dokument o školném ZDE    

AKTUALITY

Sledujte ZUŠ na sociálních sítích

ZUŠ, Střední ulice 403, 252 28 Černošice
telefon/fax: 251 641 480
mobil: 603 595 592
e-mail: zus.cernosice@seznam.cz