Úplata za vzdělávání

Školné ZUŠ Čenošice    
Hudební obor měsíčně pololetně
Přípravný ročník 360 Kč 1 800 Kč
Individuální výuka 450 Kč 2 250 Kč
Skupinová výuka 340 Kč 1 800 Kč
Kolektivní výuka 200 Kč 750 Kč
Studium 2. nástroje    1125 Kč
Studium pro dospělé   po domluvě s vedením školy
Půjčovné hudebních nástrojů měsíčně pololetně
  50 Kč 300 Kč
Výtvarný obor měsíčně pololetně
Přípravné ročníky 380 Kč 1 900 Kč
Ročníkové školné 380 Kč 1 900 Kč
Studium pro dospělé   po domluvě s vedením školy  
Taneční obor měsíčně pololetně
Přípravný ročník 280 Kč 1 400 Kč  
Ročníkové školné 320 Kč 1 600 Kč  
Studium pro dospělé   po domluvě s vedením školy  
     
     
Možnosti zaplacení:

– převodem z účtu
– hotově v ZUŠ v pondělí a ve středu (preferujeme platbu převodem)

 Každý žák má své variabilní číslo, které je nutno uvést při bankovním převodu!

ZUŠ, Střední ulice 403, 252 28 Černošice
telefon/fax: 251 641 480
mobil: 603 595 592
e-mail: zus.cernosice@seznam.cz