Folklorní soubor Pramínek

Protože jsou lidová hudba a tanec dětem velmi blízké, rády zpívají a tančí, a lidový tanec je součástí kurikula našeho oboru, byl v roce 1999 vytvořen při tanečním oboru ZUŠ Folklorní soubor Pramínek s lidovou muzikou. Jeho členy jsou děti od 1. ročníku tanečního oboru, kdy se výuka rozděluje na hodiny taneční průpravy pro současný tanec a lidový tanec. Dnes má Pramínek již čtyři věkové skupiny od 6 do 25 let. Zároveň jde o vydařenou spolupráci tanečníků s hudebním oborem ZUŠ – muziku vede Anna Poulová a tvoří ji děti i dospělí.

V rámci práce v souboru se zabýváme nejen konkrétními tanci, ale i širšími souvislostmi tradiční lidové kultury. Seznamujeme se etnografickými regiony, typickou hudbou a samozřejmě oděvem. Dětem jsou na vystoupení zapůjčovány kroje a obuv dle aktuálně zpracovávaného repertoáru. Se staršími členy a členkami souboru navštěvujeme různé akce spojené s lidovou tematikou (výstavy, semináře, dílny, workshopy, představení apod.). Soubor pravidelně pořádá koncerty a vystoupení pro rodiče a veřejnost doma v Černošicích i jinde v republice. Vše, co se tedy děti naučí na sále, mohou veřejně prezentovat nejen na akcích školy, ale i mimo ně.

Téměř každým rokem se pořádá pro děti Letní tvůrčí dílna. Děti zde mají prostor jednak pro svou vlastní tvorbu a zároveň připravují s lidovou muzikou nový repertoár a dalších vystoupení tanečního oboru. Pro všechny účastníky jsou toto nezapomenutelné zážitkyAktuality z Pramínku sledujte na webových stránkách souboru a na sociálních sítích

ZUŠ, Střední ulice 403, 252 28 Černošice
telefon/fax: 251 641 480
mobil: 603 595 592
e-mail: zus.cernosice@seznam.cz