Základní umělecká škola Černošice
ZUŠ, Střední ulice 403, 252 28 Čer
nošice
telefon/fax: 251 641 480
mobil: 603 595 592
e-mail: zc.manzes@ecisonrec.suz


Vítejte na webu ZUŠ Černošice


Srdečně vás zveme

ÚTERÝ 31. 5. 2022
Koncert pro MŠ a první stupeň ZŠ, 10.00 amfiteátr u haly Věry Čáslavské

ÚTERÝ 31. 5. 2022
ZUŠ Nevážně, koncert v rámci Jazz Černošice, 17.00 amfiteátr u haly Věry Čáslavské

STŘEDA 1. 6. 2022
Kov - sklo a ti druzí, vernisáž výstavy oddělení FOTO, 18.00 vedle restaurace Bolleta


PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ
Uzavření přihlášek na školní rok 2022/23 je ve středu 15. 6. 2022, na přihlášky podané po tomto datu nebude brán zřetel

HUDEBNÍ OBOR
Rudná - pondělí 20. 6., 16.00 - 19.00
Černošice - úterý 21. 6., 15.00 - 19.00, Střední 403
Pozvánku na přijímací zkoušku v konkrétním čase obdrží rodiče emailem pouze v případě vyplnění elektronické přihlášky v IZUŠ
Během zkoušky se prověřuje:
- rytmické cítění (opakování zatleskaných úryvků)
- intonace - zpěv písničky (lidová, či jakákoliv dle vlastního výběru)
- pokud už má dítě zkušenost s hrou na vybraný nástroj, může zahrát 
- pokud se jedná o přestup z jiné ZUŠ či ze soukromé výuky, je individuální domluvy
Zájemcům o hru na klavír doporučujeme přemýšlet o variantním nástroji.
Upozorňujeme, že počet přijatých žáků je odvislý nejen od výkonu u zkoušky, ale i od kapacity školy. Vyrozumění o výsledku přijímacího řízení bude rozesíláno během prázdnin. Zároveň bude vytvořena čekací listina.

VÝTVARNÝ OBOR
Rudná - středa 22. 6., 14.00 - 18.30
Černošice - čtvrtek 23. 6., pátek 24. 6., 14.00 - 18.30, Střední 403
Pozvánku na přijímací zkoušku v konkrétním čase obdrží rodiče emailem pouze v případě vyplnění elektronické přihlášky v IZUŠ
Zájemci si s sebou přinesou ukázky vlastní tvorby: 5-10 obrázků, fotodokumentaci, případně malé trojrozměrné objekty - keramika, krabičky 
Na místě proběhne kreslení obrazu dle vlastní fantazie (20 - 30 min.) a pohovor
Upozorňujeme, že počet přijatých žáků je odvislý nejen od výkonu u zkoušky, ale i od kapacity školy. Vyrozumění o výsledku přijímacího řízení bude rozesíláno během prázdnin. Zároveň bude vytvořena čekací listina.

TANEČNÍ OBOR
Černošice - pondělí 20. 6., 16.00 - 18.00 - kulturní sál Černošice - Vráž, Mokropeská 2027/1, suterén budovy
Pozvánku na přijímací zkoušku do přípravky 1 a vyšších ročníků obdrží rodiče emailem pouze v případě vyplnění elektronické přihlášky v IZUŠ
Skupina zájemců se bude pohybovat s pedagogem 20 - 30 min. na sále, bez rodičů. V průběhu zkoušky bude prověřena tělesná kondice, hudební a rytmické cítění, pěvecké dovednosti, fantazie a kreativita. Doporučujeme vzít s sebou cvičební úbor (trikot + legíny, tričko + legíny, děti tančí bosy)
Upozorňujeme, že počet přijatých žáků je odvislý nejen od výkonu u zkoušky, ale i od kapacity školy. Vyrozumění o výsledku přijímacího řízení bude rozesíláno během prázdnin. Zároveň bude vytvořena čekací listina.

Pro děti ve věku 4 let (k 1. 9. 2022) opět otvírá taneční obor předpřípravný kurz Hrajeme si pohybem. Zájemci o tento kurz NEVYPLŇUJÍ přihlášku v IZUŠ. Vyplní pouze klasickou papírovou přihlášku na místě v den konání přijímacího řízení tzn. 20. 6. 2022

Naše akce
ZUŠ Černošice se ve školním roce 2020/21 zapojuje do projektu Šablony II z OP VVV


NAVŠTIVTE FACEBOOK SPOLKU PŘI ZUŠ - RODIČE DĚTEM - ČERNOŠICE www.facebook.com/rdcernosice© ZUŠ Černošice
, Střední 403, 25228 Černošice, tel.: 251 641 480, 603 595 592  Pracoviště: Černošice, Rudná, Všenory