Základní umělecká škola Černošice
ZUŠ, Střední ulice 403, 252 28 Čer
nošice
telefon/fax: 251 641 480
mobil: 603 595 592
e-mail: zc.manzes@ecisonrec.suz


Vítejte na webu ZUŠ Černošice


Srdečně vás zveme

SOBOTA 11. 6. 2022
Koncert absolventů, 18.00 kulturní sál na Vráži

STŘEDA 15. 6. 2022
Zahrada plná tance, vystoupení tanečního oboru, 16.00 zahrada ZUŠ Černošice

STŘEDA 1. 6. 2022 po celý červen
Kov - sklo a ti druzí, výstava oddělení FOTO, plot vedle restaurace Bolleta


PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ
Uzavření přihlášek na školní rok 2022/23 je ve středu 15. 6. 2022, na přihlášky podané po tomto datu nebude brán zřetel

HUDEBNÍ OBOR
Rudná - pondělí 20. 6., 16.00 - 19.00
Černošice - úterý 21. 6., 15.00 - 19.00, Střední 403
Pozvánku na přijímací zkoušku v konkrétním čase obdrží rodiče emailem pouze v případě vyplnění elektronické přihlášky v IZUŠ
Během zkoušky se prověřuje:
- rytmické cítění (opakování zatleskaných úryvků)
- intonace - zpěv písničky (lidová, či jakákoliv dle vlastního výběru)
- pokud už má dítě zkušenost s hrou na vybraný nástroj, může zahrát 
- pokud se jedná o přestup z jiné ZUŠ či ze soukromé výuky, je individuální domluvy
Zájemcům o hru na klavír doporučujeme přemýšlet o variantním nástroji.
Upozorňujeme, že počet přijatých žáků je odvislý nejen od výkonu u zkoušky, ale i od kapacity školy. Vyrozumění o výsledku přijímacího řízení bude rozesíláno během prázdnin. Zároveň bude vytvořena čekací listina.

VÝTVARNÝ OBOR
Rudná - středa 22. 6., 14.00 - 18.30
Černošice - čtvrtek 23. 6., pátek 24. 6., 14.00 - 18.30, Střední 403
Pozvánku na přijímací zkoušku v konkrétním čase obdrží rodiče emailem pouze v případě vyplnění elektronické přihlášky v IZUŠ
Zájemci si s sebou přinesou ukázky vlastní tvorby: 5-10 obrázků, fotodokumentaci, případně malé trojrozměrné objekty - keramika, krabičky 
Na místě proběhne kreslení obrazu dle vlastní fantazie (20 - 30 min.) a pohovor
Upozorňujeme, že počet přijatých žáků je odvislý nejen od výkonu u zkoušky, ale i od kapacity školy. Vyrozumění o výsledku přijímacího řízení bude rozesíláno během prázdnin. Zároveň bude vytvořena čekací listina.

TANEČNÍ OBOR
Černošice - pondělí 20. 6., 16.00 - 18.00 - kulturní sál Černošice - Vráž, Mokropeská 2027/1, suterén budovy
Pozvánku na přijímací zkoušku do přípravky 1 a vyšších ročníků obdrží rodiče emailem pouze v případě vyplnění elektronické přihlášky v IZUŠ
Skupina zájemců se bude pohybovat s pedagogem 20 - 30 min. na sále, bez rodičů. V průběhu zkoušky bude prověřena tělesná kondice, hudební a rytmické cítění, pěvecké dovednosti, fantazie a kreativita. Doporučujeme vzít s sebou cvičební úbor (trikot + legíny, tričko + legíny, děti tančí bosy)
Upozorňujeme, že počet přijatých žáků je odvislý nejen od výkonu u zkoušky, ale i od kapacity školy. Vyrozumění o výsledku přijímacího řízení bude rozesíláno během prázdnin. Zároveň bude vytvořena čekací listina.
Rozpis časů přijímacích zkoušek - zájemci dostanou zároveň v pozvánce
- 16.00 - 16.30 - zájemci o přípravku 1 (5 let k 1. 9. 2022) 
- 16.30 - 17.00 - zájemci o kurz Hrajeme si pohybem (4 roky k 1. 9. 2022) - bez elektronické přihlášky
- 17.00 - 17.30 - zájemci o přípravku 2 (6 let k 1. 9. 2022)
- 17.30 - 18.00 - zájemci o vyšší ročníky tanečního oboru

Pro děti ve věku 4 let (k 1. 9. 2022) opět otvírá taneční obor předpřípravný kurz Hrajeme si pohybem. Zájemci o tento kurz NEVYPLŇUJÍ přihlášku v IZUŠ. Vyplní pouze klasickou papírovou přihlášku na místě v den konání přijímacího řízení tzn. 20. 6. 2022

Naše akce
ZUŠ Černošice se ve školním roce 2020/21 zapojuje do projektu Šablony II z OP VVV


NAVŠTIVTE FACEBOOK SPOLKU PŘI ZUŠ - RODIČE DĚTEM - ČERNOŠICE www.facebook.com/rdcernosice© ZUŠ Černošice
, Střední 403, 25228 Černošice, tel.: 251 641 480, 603 595 592  Pracoviště: Černošice, Rudná, Všenory