Základní umělecká škola Černošice
ZUŠ, Střední ulice 403, 252 28 Čer
nošice
telefon/fax: 251 641 480
mobil: 603 595 592
e-mail: zc.manzes@ecisonrec.suz


Vítejte na webu ZUŠ Černošice
INFORMACE COVID-19

Dle sdělení MŠMT se na provoz ZUŠ - zaměstnance či žáky - nevztahuje v tuto chvíli žádná povinnost testování, či jiné prokazování bezinfekčnosti. Nadále však platí dodržování obecných hygienických doporučení (mytí/desinfekce rukou) a nošení respirátorů ve společných prostorách. Zároveň prosíme všechny, aby dbali na svůj zdravotní stav a v případě pochybností se z hodin včas omluvili. Děkujeme za pochopení

Naše akce
ZUŠ Černošice se ve školním roce 2020/21 zapojuje do projektu Šablony II z OP VVV


NAVŠTIVTE FACEBOOK SPOLKU PŘI ZUŠ - RODIČE DĚTEM - ČERNOŠICE www.facebook.com/rdcernosice© ZUŠ Černošice
, Střední 403, 25228 Černošice, tel.: 251 641 480, 603 595 592  Pracoviště: Černošice, Rudná, Všenory