Základní umělecká škola Černošice
ZUŠ, Střední ulice 403, 252 28 Čer
nošice
telefon/fax: 251 641 480
mobil: 603 595 592
e-mail: zc.manzes@ecisonrec.suz


Vítejte na webu ZUŠ Černošice
!!! DŮLEŽITÉ !!!

Milí žáci, rodiče, i přes to, že se dle sdělení MŠMT se na provoz ZUŠ - zaměstnance či žáky - nadále nevztahuje v tuto chvíli žádná povinnost testování, či jiné prokazování bezinfekčnosti. 
Prosíme všechny o důsledné dodržování obecných hygienických doporučení (mytí/desinfekce rukou) a nošení respirátorů ve společných prostorách. Zároveň prosíme všechny, aby dbali na svůj zdravotní stav a v případě pochybností se z hodin včas omluvili. To platí i v případě, že žákům během testování v ZŠ/SŠ vyjde pozitivní test, čekají na konfirmační PCR test nebo jsou v karanténě. Děkujeme za pochopení


Upozornění pro návštěvníky koncertů ZUŠ:

Na koncertech, kde je přítomno více než 20 osob, musí všichni diváci starší 12 let prokázat splnění jedné z následujících podmínek vstupu:
  • prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění covidem-19 v době ne delší než 180 dnů přede dnem návštěvy koncertu,
  • aplikaci očkování proti covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny (druhé u dvoudávkových vakcín, první u jednodávkových vakcín), musí uplynout nejméně 14 dní.
  • U dětí mladších 18 let (tzn. děti 12 - 18 let), osob s kontraindikací k očkování a osob rozočkovaných lze k prokázání použít i RT-PCR test starý nejvýše 72 hodin
  • Navíc všichni přítomní musí mít po celou dobu nasazený respirátor bez výdechového ventilu min. třídy FFP2
Děkujeme, že tato nařízení respektujete a tím umožňujete, abychom se mohli na koncertech scházet.

Naše akce
ZUŠ Černošice se ve školním roce 2020/21 zapojuje do projektu Šablony II z OP VVV


NAVŠTIVTE FACEBOOK SPOLKU PŘI ZUŠ - RODIČE DĚTEM - ČERNOŠICE www.facebook.com/rdcernosice© ZUŠ Černošice
, Střední 403, 25228 Černošice, tel.: 251 641 480, 603 595 592  Pracoviště: Černošice, Rudná, Všenory