Tutte Le Note

Dětský pěvecký sbor Tutte Le Note vznikl v roce 2017 a funguje při ZUŠ Černošice. Uměleckým vedoucím a sbormistrem koncertního oddělení je Martin Vydra. Přípravné oddělení TuLeŇata vede Ludmila Plzáková. Děti se od pěti let učí v přípravném oddělení zábavnou formou lidové písně, písničky soudobých autorů, koledy, ale také techniku, teorii zpěvu a zpěv z not. Zkoušky probíhají jednou týdně a výsledky své práce prezentují děti samostatně na koncertech či na společných projektech s koncertním oddělením. Od osmi let děti nastupují do koncertního oddělení a stávají se tím žáky ZUŠ. Zkoušky probíhají také jednou týdně a všechny věkové skupiny vzájemně spolupracují. Koncertní sbor reprezentuje školu na různých akcích v Černošicích i mimo ně. Věnuje se i mezioborové spolupráci a tvorbě projektů jako například provedení dětské opery Hanse Krásy Brundibár nebo Otvírání studánek Bohuslava Martinů, který sbor nacvičuje spolu s tanečním oborem.

Sbor je zároveň jednou z možností, kterou si žák může vybrat jako povinně volitelný předmět od 4. ročníku I. cyklu.

Aktuality Tutte Le Note sledujte na webových stránkách souboru a na sociálních sítích

ZUŠ, Střední ulice 403, 252 28 Černošice
telefon/fax: 251 641 480
mobil: 603 595 592
e-mail: zus.cernosice@seznam.cz