O výtvarném oboru

Výtvarný obor se na naší škole vyučuje od 80. let, kdy jej založila akademická sochařka Marie Borková. Na práci Marie Borkové navazovala dlouhá léta Hana Bláhová a dnes v tvůrčím duchu pokračují Barbora Šimková Tichá a Hana Poislová. Hlavní důraz je kladen na osobitý přístup ke každému žákovi a žákyni. Citlivé sociální cítění s druhým člověkem, úcta ke stáří, láska ke své zemi, vztah ke zvířatům a přírodě – to vše se snažíme naučit děti zachytit v jejich pracích. Umět najít krásu v každého kousku dřeva či kamene, ať již z pohledu studijní kresby nebo modelace sochařské hlíny. Naší snahou je působit na každého žáka tak, aby vnímal, cítil, pozoroval své okolí s láskou ke všemu živému a všechny své pocity uměl výtvarně vyjádřit. 

Výuka je rozdělena stejně jako v hudebním i tanečním oboru na přípravná oddělení, I. cyklus, II. cyklus. V přípravných oddělení pracují žáci ve věku ve věku 5 až 7 let. Do 1. ročníku I. cyklu základního studia postupují žáci ve věku 7 až I. cyklus zakončují zpravidla ve 14 letech. II. cyklus je pak určen žákům obvykle ve věku 14 až 18 let. Nadaným žákům výtvarného oboru ZUŠ je určeno rozšířené studium (obvykle ve věku 11 až 20 let).

Žáci dochází do výtvarného oboru 1× týdně. Přičemž časová dotace je pro všechny ročníky, v základní variantě, stejná – 3 vyučovací hodiny (135 min.).

Součástí výtvarného oboru je fotografické oddělení FOTO-škola vidění.

Charakteristika vzdělávacího obsahu

Plošná tvorba zahrnuje kreslířské, malířské, grafické reakce na skutečnost, život nebo niterný svět žáků.

V souvislosti s tématy žáci pracuji s linií, barvou a tvarem ve volné či užité tvorbě, v pozorování přepisu reality nebo v kontaktu s výtvarným uměním. Způsoby vyjadřování navazují jak na klasické postupy tak i na kombinaci technik. Rozvolnění mezi technikami vede k experimentování a tím k podněcování fantazie žáků.

Prostorová tvorba učí žáky odlišnému způsobu výtvarného myšlení. Do popředí vstupuje role světla a stínu, objemů, plastických kontrastů. Prostorová tvorba je závislá na zvoleném tématu, ale také na zvoleném postupu, modelování, tvarování, konstruování. Volná i užitá tvorba je nejvíce zastoupena v podobě keramiky.

Objektová a akční tvorba reaguje na nezvyklé prožitky a pocity. Díky propojení prostorové a plošné tvorby je možno dosáhnout výstupů a propojit je s klasickými metodami.

Výtvarná kultura prostupuje celou výukou – nabízí prožitky, porovnává vztahy mezi životem, člověkem a uměním, sleduje pohyb uvnitř žánrů a napříč historií. Na všech stupních studia jde o hledání inspirací, asociací a souvislostí. 

Úplata za vzdělávání

Dokument o školném ZDE
Možnosti zaplacení:

– převodem z účtu
– hotově v ZUŠ v pondělí a ve středu (preferujeme platbu převodem)

 Každý žák má své variabilní číslo, které je nutno uvést při bankovním převodu!

Výtvarný obor měsíčně pololetně
Přípravné ročníky 380.- Kč 1900.- Kč
Ročníkové školné 380.- Kč 1900,- Kč
Studium pro dospělé po domluvě s vedením školy

Sledujte Galerii ZUŠ na sociálních sítích

ZUŠ, Střední ulice 403, 252 28 Černošice
telefon/fax: 251 641 480
mobil: 603 595 592
e-mail: zus.cernosice@seznam.cz