Základní umělecká škola Černošice

Příspěvková organizace

NAŠE OBORY

Hudební obor          

V hudebním oboru vyučujeme ve třídách:
klavírní, dechové (zobcová a příčná flétna, saxofon, klarinet), smyčcové (housle, violoncello), pěvecké (sólový a sborový zpěv), kytarové. Při škole působí také několik komorních formací a dětský pěvecký sbor. Snažíme se prohlubovat zájem žáků o hudbu v širším kontextu, a to jak individuálním přístupem, skupinovými aktivitami i veřejnými akcemi a soutěžemi.

Taneční obor          

V tanečním oboru vedeme žáky k současnému a lidovému tanci. V současném tanci čerpáme především z odkazu Jarmily Jeřábkové a českého duncanismu (dle tanečnice a inovátorky tance I. Duncan). V lidovém tanci pak pracujeme s pestrou škálou hudby, písní a tanců z různých regionů. Podstatná je pro nás kreativita, improvizace, přirozený pohyb a spolupráce ve skupině.

Výtvarný obor        

Ve výtvarném oboru učíme žáky rozličným technikám – např. kresba, malba, modelování, práce s různými materiály, výroba keramiky atd. Součástí výtvarného oboru je také fotografické oddělení s názvem FOTO-škola vidění. Otvíráme žákům cestu ke kreativitě a individuálnímu vyjádření. Zároveň realizujeme i skupinové projekty. Žáci se pravidelně účastní i výtvarných soutěží.

AKTUALITY

Sledujte ZUŠ na sociálních sítích

ZUŠ, Střední ulice 403, 252 28 Černošice
telefon/fax: 251 641 480
mobil: 603 595 592
e-mail: zus.cernosice@seznam.cz