Úřední deska

Základní umělecká škola Černošice, příspěvková organizace
Střední 403, 252 28 Černošice
IČO: 75008165
číslo účtu: 133202319/0800

Právní subjektivita:
od 1. 1. 2003

Právní forma:
příspěvková organizace

Zřizovatel:
Město Černošice,
Karlštejnská 259, 252 28 Černošice

Ředitel:
Ludmila Plzáková, ve funkci od 1. 8. 1993, nově jmenována od 1. 8. 2012, 1. 8. 2018

Kapacita školy:
480 žáků

Vyučované obory:
hudební (HO)
výtvarný (VO)
taneční (TO)

Místa poskytovaného vzdělávání:

Střední 403, 252 28 Černošice (HO, VO)
Střední 404, 252 28 Černošice (VO – foto, HO – hudební nauka)
Mokropeská 2027, 252 28 Černošice (TO)
Fügnerova 263, 252 28 Černošice (TO)
Pod školou 447, 252 28 Černošice

Karla Majera 93, 252 31 Všenory (HO)

Školská 591/2, 252 19 Rudná (HO, VO)
Masarykova 878/115, 252 19 Rudná (HO – hudební nauka)
5. května 583/8, 252 19 Rudná

Pověřenec pro ochranu osobních údajů – Hana Vlčková

Rozpočet školy 2023:

Podrobněji dostupné zde: https://www.mestocernosice.cz/samosprava/rozpocet/

Výroční zpráva za rok 2020 o činnosti ZUŠ Černošice v oblasti poskytování informací dle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů je dostupná ZDE

Inspekční zpráva 2023

AKTUALITY

Sledujte ZUŠ na sociálních sítích

ZUŠ, Střední ulice 403, 252 28 Černošice
telefon/fax: 251 641 480
mobil: 603 595 592
e-mail: zus.cernosice@seznam.cz