Úřední deska

Základní umělecká škola Černošice,
příspěvková organizace
Střední 403, 252 28 Černošice
číslo účtu: 133202319/0800
IČ 75 008 165


Právní subjektivita:
od 1.1.2003

Právní forma:
příspěvková organizace

Zřizovatel:
Město Černošice

Ředitel:
Ludmila Plzáková, ve funkci od 1. 8. 1993, nově jmenována od 1. 8. 2012

Místa poskytovaného vzdělávání:
Střední 403, 252 28 Černošice (HO*, VO**)
ZŠ Černošice, Pod Školou 447, 252 28 Černošice (hudební nauka viz. rozvrh)
Městský kulturní sál na Vráži, Mokropeská 2027/1, Černošice (TO***)
Masarykova 878, 252 19, Rudná (hudební nauka)
Spolkový dům, Školská ul. 591,  252 19 Rudná (HO, VO)
Karla Majera  317, 252 31 Všenory (HO, VO))

Vyučované obory:
*    HO - hudební obor
**   VO - výtvarný
***  TO - taneční obor

Kapacita školy:
405 žáků

Rozpočet 2021:
Podrobněji dostupné zde: https://www.mestocernosice.cz/samosprava/rozpocet/
 

Výroční zpráva za rok 2020 o činnosti ZUŠ Černošice v oblasti poskytování informací dle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů je dostupná ZDE


© ZUŠ Černošice
, Střední 403, 25228 Černošice, tel.: 251 641 480, 603 595 592  Pracoviště: Černošice, Rudná, Všenory