Povinně volitelné předměty

Žák si kromě hudební nauky od 4. ročníku vybírá i povinně volitelný předmět. Děti si mohou vybrat z několika variant.

Kulturní seminář

Kulturní seminář komplexně doplňuje hudební, interpretační i teoretické vzdělávání žáků, volně navazuje na výuku hudební nauky. Seznamuje žáky s reálným světem umění formou návštěv hudebních představení, výstav či architektonických památek. Jeho součástí je také bloková výuka, která probíhá jednou měsíčně. 

Komorní a souborová hra

Mimo komorních uskupení vedených jednotlivými pedagogy ZUŠ ve škole působí několik stálých komorních souborů:

Lidová muzika Pramínku působí jako součást folklorního souboru Pramínek, který doprovází na jeho vystoupeních. Pod vedením A. Poulové zkouší lidové písničky přizpůsobené muzikantům všech věkových kategorií. 

ZUŠ Banda je komorní soubor, který směřuje k přípravě na orchestrální hru. Nacvičuje samostatný repertoár v podobě drobných skladeb, či populárních písní, v současné době chystá společný projekt se sborem Tutte Le Note.

Crescendo Bando je soubor vedený Zbyňkem Polívkou, zaměřuje se na jazzový a populární repertoár. 

Sborový zpěv

Dalším povinně volitelným předmětem je sborový zpěv v dětském pěveckém sboru Tutte Le Note pod vedením Martina Vydry. Sbor reprezentuje školu na akcích v Černošicích i mimo ně. Kromě vlastních koncertů také spolupracuje se všemi dalšími obory na větších projektech jako například dětská opera Brundibár. AKTUALITY

Sledujte ZUŠ na sociálních sítích

ZUŠ, Střední ulice 403, 252 28 Černošice
telefon/fax: 251 641 480
mobil: 603 595 592
e-mail: zus.cernosice@seznam.cz