V letošním školním roce si připomínáme 70. výročí založení černošické ZUŠky. Na podzim jsme oslavy zahájili koncertem pedagogů a až dodnes proběhlo několik dalších koncertů pod hlavičkou oslav. I v tomto pololetí budeme dále pokračovat! Kromě několika koncertů žáků se už 15. dubna můžete těšit na vernisáž výtvarného oboru v řevnickém Dřeváku, 20. dubna pak na další provedení dětské opery Brundibár a 27. dubna na koncert absolventů. V květnu taneční obor společně se sborem Tutte Le Note v rámci ZUŠ Open v Litni předvede Otvírání studánek Bohuslava Martinů. Vrcholem oslav pak bude celodenní akce 1. června na zahradě naší školy, kde se můžete těšit na bohatý program. Nebudou chybět koncerty našich žáků, folklorního souboru Pramínek, sboru Tutte Le Note nebo ZUŠ Bandy. Návštěvníci si budou moci vyzkoušet něco z naší výuky ve výtvarných, fotografických a tanečních workshopech a samozřejmostí bude i občerstvení