Koncert pedagogů a první akce k 70. výročí školy je za námi. Velký dík patří všem účinkujícím pedagogům, paní ředitelce a panu starostovi.

Už v listopadu dále pokračujeme s oslavami a to dvěma koncerty žáku v ZUŠ a druhým provedením Brundibára – tentokrát v Praze v Divadle Na Prádle.

Budeme se na Vás těšit!

Foto: Ivan Látal