Vladimír Fojtík
Marie Heczková
Ilja Lochmann
Roman Michálek
 
 
Ludmila Plzáková
Anna Poulová

Pavlína Tomášová
Jana Vavřínková 
Alena Veretina

Martin Vydra
Marcela Látalová
Magdaléna Voldřichová
zleva: Hana Poislová
 a Iveta Plná
Miroslav Řehák
Miloslav Študent
Helena Thuriová

Učitelé v ZUŠ Černošice

Černošice
hudební obor
Luboš Fait klarinet
Vladimír Fojtík kytara, komorní hra
Marie Heczková klavír, komorní hra
Michael Jermář, DiS. saxofon
MgA. Lukáš Kuta housle
Ilja Lochmann flétna příčná a zobcová, komorní hra
Mgr. Roman Michálek, Ph. D. sborový a komorní zpěv
Ludmila Plzáková zpěv, flétna zobcová, PHV, komorní sbor, komorní hra
Zbyněk Polívka, DiS. saxofon, klarinet
Bc. Anna Poulová lidová kapela, hudební nauka
Vojtěch Racek, DiS. klavír
Marie Semínová klavír 
MgA. Nina Sivošová flétna zobcová, klarinet
Mgr. Pavlína Tomášová lesní roh, saxofon, komorní soubor
MgA. Jana Vavřínková housle, viola, violoncello, komorní hra, HN
Bc. Alena Veretina, DiS. klavír, komorní hra
Martin Vydra, DiS. sborový zpěv, sbormistr TLN
taneční obor
Bc. Alena Dittrichová taneční pedagog
Vladimír Jelínek korepetice
Mgr. Marcela Látalová taneční pedagog
Bc. Magdaléna Voldřichová taneční pedagog
Martin Vydra, DiS. korepetice
výtvarný obor
MgA. Ivan Látal výtvarný pedagog
MgA. Hana Poislová výtvarný pedagog
MgA. Barbora Šimková Tichá výtvarný pedagog
nepedagogičtí pracovníci
Jana Balousová hospodářka
Mevlida Mehič  úklidRudná
hudební obor
Ilja Lochmann flétna příčná a zobcová, komorní hra
Alena Mazáková, DiS. klavír
Markéta Močičková, DiS. klavír
Julie Panenková, DiS. hudební nauka
Mgr. Miroslav Řehák, dipl. um. housle, komorní hra
Mgr. et MgA. Miloslav Študent kytara, komorní hra
Helena Thuriová klavír, komorní hra
výtvarný obor
MgA. Barbora Šimková Tichá výtvarný pedagogVšenory
hudební obor
Ilja Lochmann flétna příčná a zobcová, komorní hra
Bc. Anna Poulová hudební nauka
Vladimíra Šefrnová klavír, komorní hra

Při ZUŠ působí několik souborů:

Hudební obor:

Dívčí sbor Chorus Puellaris, sbormistr Roman Michálek
Dětský pěvecký spor Tutte le Note, sbormistr Martin Vydra, samostatný web: www.tuttelenote.cz
Jazzové uskupení Second Band, umělecká vedoucí Pavlína Tomášová

Taneční obor:

Folklorní soubor Pramínek, umělecká vedoucí Marcela Látalová, samostatný web: www.praminekcernosice.cz

© ZUŠ Černošice
, Střední 403, 25228 Černošice, tel.: 251 641 480, 603 595 592  Pracoviště: Černošice, Rudná, Všenory