Vladimír Fojtík
Marie Heczková
Ilja Lochmann
Roman Michálek
Helena Matyášová
Ludmila Plzáková
Anna Poulová

 
Jana Vavřínková 
 
 

Martin Vydra
Marcela Látalová
Magdaléna Voldřichová
 
 
Miroslav Řehák
Miloslav Študent
Helena Thuriová

Učitelé v ZUŠ Černošice

Černošice
hudební obor
klavír Marie Heczková
  Yelyzaveta Mys
  MgA. Mao Norioka
  Vojtěch Racek, DiS.
  Marie Semínová, DiS.
   
kytara Vladimír Fojtík
  Mgr. et MgA. Miloslav Študent
   
housle MgA. Lukáš Kuta
  Mgr. Anna Poulová, DiS.
  MgA. Jana Vavřínková
   
violoncello MgA. Helena Matyášová
   
zobcová flétna Martin Kusy
  Ilja Lochmann
  Ludmila Plzáková
   
příčná flétna Ilja Lochmann
   
klarinet Luboš Fait
  Zbyněk Polívka, DiS.
   
saxofon Mgr. Michael Jermář, DiS.
  Zbyněk Polívka, DiS.
   
sólový zpěv Martin Vydra, DiS.
   
sborový zpěv Mgr. Roman Michálek, Ph. D.
  Martin Vydra, DiS.
   
hudební nauka PHV - Ludmila Plzáková
  1. - 5. ročník - MgA. Jana Vavřínková
taneční obor
pedagogové tance Mgr. BcA. Magdaléna Voldřichová
  Anna Wollemannová, DiS.
   
korepetice Vladimír Jelínek
  Martin Vydra, DiS.
výtvarný obor
pedagogové výtvarného oboru MgA. Hana Poislová
  MgA. Barbora Šimková Tichá
   
pedagog FOTO oddělení MgA. Ivan Látal
nepedagogičtí pracovníci
Jana Balousová hospodářka
Tereza Mouchová organizace
Mevlida Mehič  úklidRudná
hudební obor
klavír Kateřina Blažková, DiS.
  Markéta Močičková, DiS.
  Helena Thuriová
   
kytara Mgr. et MgA. Miloslav Študent
   
housle Mgr. Miroslav Řehák, dipl. um.
   
zobcová, příčná flétna Ilja Lochmann
   
hudební nauka Julie Panenková, DiS.
výtvarný obor
pedagog výtvarného oboru MgA. Barbora Šimková TicháVšenory
hudební obor
klavír Vojtěch Racek, DiS.
  Vladimíra Šefrnová
   
housle Mgr. Anna Poulová, DiS.
   
zobcová, příčná flétna Ilja Lochmann
   
hudební nauka Mgr. Anna Poulová, DiS.

Při ZUŠ působí několik souborů:

Hudební obor:

Dívčí sbor Chorus Puellaris, sbormistr Roman Michálek
Dětský pěvecký spor Tutte le Note, sbormistr Martin Vydra, samostatný web: www.tuttelenote.cz
ZUŠ banda, umělečtí vedoucí Anna Poulová
Crescendo Bando, umělecký vedoucí Zbyněk Polívka

Taneční obor:

Folklorní soubor Pramínek, vedoucí Magdaléna Voldřichová, samostatný web: www.praminekcernosice.cz

© ZUŠ Černošice
, Střední 403, 25228 Černošice, tel.: 251 641 480, 603 595 592  Pracoviště: Černošice, Rudná, Všenory