Taneční obor


Rozvrh taneční oboru ve šk. r. 2020/21

PONDĚLÍ 
1. roč.                        14.00 - 15.30 (současný tanec), vyučuje AD
2. - 3. roč.                  15.35 - 17.05 (taneční průprava), vyučuje AD
přípravka 2                17.10 - 17.55 (6leté děti, taneční průprava), vyučuje AD

ÚTERÝ
2. + 3. roč.                  14.30 - 15.15 (lidový tanec - soubor Pramínek), vyučuje ML
4. - 6. roč.                   15.30 - 16.40 (současný tanec), vyučuje ML

STŘEDA
1. roč.                          14.10 - 14.55 (lidový tanec - soubor Pramínek), vyučuje MV
přípravka 1                  15.00 - 15.45 (5leté děti, taneční průprava), vyučuje MV
Hrajeme si pohybem   16.00 - 16.45 (4leté děti, předpřípravný kurz), vyučuje MV
7. roč. - II. cyklus         17.00 - 18.30 (současný tanec), vyučuje MV

ÚTERÝ/ČTVRTEK
II. cyklus                       17.30 - 19.00 (současný tanec), vyučuje MV

PÁTEK - hodiny lidového tance v souboru Pramínek
4. - 5. roč.                     14.15 - 15.20 (lidový tanec), vyučuje ML
6. roč. - II. cyklus          15.30 - 17.00 (lidový tanec), vyučuje ML
II. cyklus                       17.00 - 18.30 (lidový tanec), vyučuje ML
Upozorňujeme, že časy pátečních hodin se mohou měnit dle potřeby nácviku s muzikou.

  • Ve šk. roce 2020/21 povede část hodin tanečního oboru Alena Dittrichová (starší přípravku pro 6leté děti, taneční průpravu 1. ročníku, současný tanec 2. a 3. ročníku, jedná se o zástup za MD).
  • Další část hodin povede nadále Marcela Látalová (lidový tanec od 2. ročníku výše, současný tanec 4. - 6. ročníku).
  • Poslední část hodin povede Magdaléna Voldřichová (mladší přípravku pro 5leté děti, předpřípravný hudebně-pohybový kurz Hrajeme si pohybem, lidový tanec 1. ročníku, současný tanec 7. ročníku a II. cyklu)
ZDE najdete doporučení, jak děti obléknout do tanečního oboru, případně, kde vše nakoupit. 

Výuka probíhá v kulturním sále na Vráži, Mokropeská 2027/1, vchod vedle obchodu Bambule, sál se nachází v suterénu budovy (MAPA)

VLASTNÍ WEBOVÉ STRÁNKY PRAMÍNKU MŮŽETE NAVŠTÍVIT ZDE

FACEBOOKOVOU STRÁNKU PRAMÍNKU MŮŽETE NAVŠTÍVIT ZDE 


Historie a poslání tanečního oboru

V roce 1986 byl při LŠU vedle stávajících oborů otevřen i taneční obor. Pedagogem se stala Mgr. Marcela Látalová, která několik let před tím vedla kurzy pohybové a taneční výchovy při MěKS na Vráži.

Děti z těchto kurzů spolu s novými zájemci pokračovaly ve výuce a vytvořily základ tanečního oddělení LŠU. Od té doby se každoročně otvírá přípravné oddělení tohoto oboru pro děti od 5 let, které zde mohou školu navštěvovat ve dvou cyklech (celkem 11 i více let) až do své dospělosti. Dnes těm nejstarším je 22 let.

Nedílnou součástí a motivací taneční výuky je hudební doprovod – korepetice.

V počátcích velmi citlivě a s velkým zaujetím doprovázel Miloš Krása, později zkušená korepetitorka Hana Polívková. Dnes v tomto tvořivém duchu pokračují Martin Vydra, DiS. a Vladimír Jelínek.
Ve výuce se zaměřujeme na současný a lidový tanec. Důraz je kladen důraz na spontánní taneční projev dětí, jejich improvizaci, na vztah k hudbě, výtvarnému cítění, slovu a přírodě. Snaha pedagoga je rozvíjet osobitým způsobem tvůrčí schopnosti, fantazii dětí a propojovat je se současným pohledem na svět i s jeho problémy.

Protože je lidová hudba a tanec dětem velmi blízký, rády zpívají a tančí, byl v roce 1999 vytvořen při TO ZUŠ dětský lidový soubor – Pramínek i s lidovou kapelou. Jeho členy se mohou stát všechny děti TO , které mají zájem. Dnes má Pramínek již čtyři věkové skupiny od 6 do 22 let. Zároveň jde o pěknou spolupráci tanečníků s muzikanty. Kapelu vede Anna Poulová, tvoří ji děti i dospělí.

Soubor pravidelně pořádá koncerty a vystoupení pro rodiče a veřejnost doma v Černošicích i jinde v republice.

Téměř každým rokem se pořádá pro děti Letní tvůrčí dílna v Bechyni. Jde o krásné letní setkání plné práce v prostorách středověkého kláštera s velkou zahradou. Děti zde mají prostor jednak pro svou vlastní tvorbu a zároveň se zde připravuje s lidovou kapelou nový program Pramínku a dalších vystoupení TO. Jsou to pro všechny účastníky nezapomenutelné zážitky.

foto © Ivan Látal

© ZUŠ Černošice
, Střední 403, 25228 Černošice, tel.: 251 641 480, 603 595 592  Pracoviště: Černošice, Rudná, Všenory