Strana 2 z 4
Zobrazit položek na stránce
Stránky: První Předchozí 1 2 3 4 Další Poslední
V pátek 5. 4. 2013 se v ZUŠ odehrála již druhá Noc s Andersenem, při které jde o to přiblížit dětem svět literatury trochu jinak, než jsou zvyklé a probouzet v nich zájem o četbu zajímavých knížek.
Letos jsme zvolili formu dost neobvyklou, nejednalo se totiž o předčítání, leč o předzpívávání a to veršů známého výtvarníka, ale také literáta a hudebníka Petra Nikla. Jeho tvorba je veskrze prosycena světem fantazie a okouzlením hrou se slovy.
Některé jeho verše zhudebnila Blanka Laurychová a se svým souborem „Lakomé Barky“ přivezla do Černošic.
V pátek 8. 2. 2013 proběhlo v řevnické Základní umělecké škole okresní kolo Soutěže základních uměleckých škol v komorní hře dechových a smyčcových nástrojů.
Za naši školu zde bojovaly čtyři formace s pěti vystoupeními. Naší velikou radostí a obrovským úspěchem je výsledek, kterého naši žáci dosáhli. Všechna soutěžní vystoupení postoupila do krajského kola.
A tak v březnu a dubnu budeme držet palce Kvartetu příčných fléten (David Kraffer,Karolína Hubáčková, Ivana Loudová, Monika Ticháčková), Kvartetu zobcových fléten a Triu zobcových fléten s doprovodem klavíru (Helena Babková, Kristina Pavlovská....
Občanské sdružení ProKultura ve spolupráci se ZUŠ Černošice připravilo na úterý 12. 2. od 17.30 další audiovizuální přednášku. Proběhne v sále ZUŠ Černošice ve Střední ulici 403.

Tentokrát se přednášející Hana Bláhová, Jana Vavřínková a Michaela Šlesingerová budou věnovat velké osobnosti jak umělecké, tak lidské, Josefu Hlávkovi. Posluchači se opět mohou těšit na scénku, časované prezentace z fotografií děl J. Hlávky, na hudbu především A. Dvořáka.
J. Hlávka (1831–1908) je fascinující osobnost v českých dějinách, která v době komunismu byla na mnohých místech vyškrtnuta ze vzdělávacího systému. Hlávka byl ojedinělý architekt, který proslul svým projektem v Černovicích na ukrajinské Bukovině, toto území patřilo v 19. století pod Rakousko-Uherské mocnářství, jednalo se o výstavbu velkolepého komplexu metropolitního semináře řecko-katolické církve, jenž byl v roce 2011 zapsán do seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.
Posluchači se v rámci „Festiválku“, který zorganizovala ZUŠ Černošice k 10ti letému výročí přestěhování ZUŠ do vily „U Kantůrků“ a začal v září Slavnostním koncertem žáků, mohou těšit na další akce. V pátek 19. 10. v 18.30 hod. v sále ZUŠ (Střední 403, Černošice) následuje akce „HUDBA NA PLÁTNĚ DOBY I FILMU“, kde se bude promítat dokumentární film významné české režisérky Drahomíry Vihanové Variace na téma hledání tvaru o předním českém klavíristovi Františku Rauchovi. Účastnit se bude sama režisérka Vihanová a studenti, klavíristé, odchovanci pedagogického klavírního umění Fr. Raucha. Po promítání bude následovat beseda s paní režisérkou Vihanovou a studenty, kterou povede klavírista Zdeněk Páleníček, taktéž odchovanec Fr. Raucha.

Několik slov o režisérce Vihanové a Fr. Rauchovi: Drahomíra Vihanová je přední česká filmová režisérka a scenáristka. Má neobvyklý rozsah zájmů i vzdělání.
Slavnost v ZUŠ Černošice
28.září 2012 10:11:41
Při příležitosti 10. výročí, kdy se ZUŠ Černošice přestěhovala do nově zrekonstruované budovy kterou jí k užívání poskytlo město Černošice, proběhl dne 19. 9. 2012 koncert a výstava, na které se představili žáci školy. Počasí akci přálo, takže program probíhal nejen v krásné budově, navržené architektem Osvaldem Polívkou /Obecní dům v Praze/, ale též v parkovém prostředí před ní. Budoucí mladí umělci oborů hudebního, výtvarného a tanečního (z Černošic, Všenor a Rudné) předvedli divákům, kteří se v hojném počtu dostavili, jak již ve svém oboru pokročili. Diváci jistě ocenili jejich nasazení a byli svědky několika opravdu pozoruhodných hudebních výkonů. Výstava, která koncert doprovázela, byla plná mnohdy nápaditých objektů z dílny výtvarníků a fotografů.
Strana 2 z 4   Stránky: První Předchozí 1 2 3 4 Další Poslední

© ZUŠ Černošice
, Střední 403, 25228 Černošice, tel.: 251 641 480, 603 595 592  Pracoviště: Černošice, Rudná, Všenory