viz. článek Jarní probuzení zahrady u ZUŠ
Tak, jako každoročně, vyhlásila i letos ZUŠ den úklidu zahrady okolo školy. Tentokrát padlo datum 20.4. (také s ohledem na Den země, vyhlášený letos na 22.4.)
Byl to jediný den, kdy opravdu pršelo a celkově bylo dosti nevlídno. To bylo asi také důvodem, že děti (kromě Helenky Semínové s bratříčkem) a jejich rodiče zůstali tentokrát doma. Na zahradě se tak tentokrát činili pedagogové a zaměstnanci školy, kteří odložili hudební nástroje, baletní špičky i fotoaparáty a chopili se hrábí, nůžek, rýčů, košťat a ostatního náčiní potřebného k úklidu zahradních zákoutí.
V pátek 5. 4. 2013 se v ZUŠ odehrála již druhá Noc s Andersenem, při které jde o to přiblížit dětem svět literatury trochu jinak, než jsou zvyklé a probouzet v nich zájem o četbu zajímavých knížek.
Letos jsme zvolili formu dost neobvyklou, nejednalo se totiž o předčítání, leč o předzpívávání a to veršů známého výtvarníka, ale také literáta a hudebníka Petra Nikla. Jeho tvorba je veskrze prosycena světem fantazie a okouzlením hrou se slovy.
Některé jeho verše zhudebnila Blanka Laurychová a se svým souborem „Lakomé Barky“ přivezla do Černošic....
VIZ. ČLÁNKY O NOCI S ANDERSENEM

Koncert komorních souborů ZUŠ, z nichž mnohé úspěšně reprezentovali naši školu na interpretačních soutěžích..
...Tentokrát se přednášející Hana Bláhová, Jana Vavřínková a Michaela Šlesingerová budou věnovat velké osobnosti jak umělecké, tak lidské, Josefu Hlávkovi. Posluchači se opět mohou těšit na scénku, časované prezentace z fotografií děl J. Hlávky, na hudbu především A. Dvořáka.
J. Hlávka (1831–1908) je fascinující osobnost v českých dějinách, která v době komunismu byla na mnohých místech vyškrtnuta ze vzdělávacího systému. Hlávka byl ojedinělý architekt, který proslul svým projektem v Černovicích na ukrajinské Bukovině, toto území patřilo v 19. století pod Rakousko-Uherské mocnářství, jednalo se o výstavbu velkolepého komplexu metropolitního semináře řecko-katolické církve, jenž byl v roce 2011 zapsán do seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.
Hlávka je znám svou dodnes funkční architekturou, což představují jeho krásné činžovní domy v centru Prahy i Vídně. Jako majitel stavební kanceláře postavil Dvorní operu a další stavby v centru Vídně dle návrhů jiných architektů. Praze dodnes slouží podle Hlávkova projektu a jím postavená Zemská porodnice u sv. Apolináře. Tento objekt z r. 1870 byl největší svého druhu v tehdejší Evropě, je jeden z mála, který i po 140 letech je neustále funkční a slouží svému účelu.
Z Hlávkova popudu a velké iniciativy vznikla Akademie věd...
Vánoce s Pramínkem
Pojďte s námi na koledu

Zveme všechny příznivce PRAMÍNKU na druhou adventní neděli 9. 12. v 17 hodin do Mokropes ke kapličce, kde vám jako tradičně zazpívají a zatančí děti s kapelou koledy.
Půjde o krátké zastavení v čase adventním, soubor předvede část ze svého vánočního programu. Přijďte s námi pobýt, zazpívat si i zahřát se teplými nápoji.
Další setkání s koledou proběhne v úterý 18. 12. v 18 hodin ve Sboru církve bratrské na Vráži, kde vystoupí
dětský lidový soubor Pramínek s celým svým programem při koncertu - Vánoční nálady se ZUŠ Černošice. Tento koncert slavnostně uzavře Festiválek ZUŠ .
Marcela Látalová
Strana 9 z 12   Stránky: První Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Další Poslední

© ZUŠ Černošice
, Střední 403, 25228 Černošice, tel.: 251 641 480, 603 595 592  Pracoviště: Černošice, Rudná, Všenory