viz. článek Jarní probuzení zahrady u ZUŠ
Tak, jako každoročně, vyhlásila i letos ZUŠ den úklidu zahrady okolo školy. Tentokrát padlo datum 20.4. (také s ohledem na Den země, vyhlášený letos na 22.4.)
Byl to jediný den, kdy opravdu pršelo a celkově bylo dosti nevlídno. To bylo asi také důvodem, že děti (kromě Helenky Semínové s bratříčkem) a jejich rodiče zůstali tentokrát doma. Na zahradě se tak tentokrát činili pedagogové a zaměstnanci školy, kteří odložili hudební nástroje, baletní špičky i fotoaparáty a chopili se hrábí, nůžek, rýčů, košťat a ostatního náčiní potřebného k úklidu zahradních zákoutí.
V pátek 5. 4. 2013 se v ZUŠ odehrála již druhá Noc s Andersenem, při které jde o to přiblížit dětem svět literatury trochu jinak, než jsou zvyklé a probouzet v nich zájem o četbu zajímavých knížek.
Letos jsme zvolili formu dost neobvyklou, nejednalo se totiž o předčítání, leč o předzpívávání a to veršů známého výtvarníka, ale také literáta a hudebníka Petra Nikla. Jeho tvorba je veskrze prosycena světem fantazie a okouzlením hrou se slovy.
Některé jeho verše zhudebnila Blanka Laurychová a se svým souborem „Lakomé Barky“ přivezla do Černošic....
VIZ. ČLÁNKY O NOCI S ANDERSENEM

Strana 5 z 8   Stránky: První Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 Další Poslední

© ZUŠ Černošice
, Střední 403, 25228 Černošice, tel.: 251 641 480, 603 595 592  Pracoviště: Černošice, Rudná, Všenory