Žáci ZUŠ Černošice pod vedením svých učitelů hudebního a tanečního oboru si připravili na 11. 6. příjemné vystoupení pro děti Mateřské školky v Karlické, které tak mohly naživo slyšet a seznámit se s nástroji jako je saxofon, zobcová a příčná flétna, kytara, klavír a housle a dále vidět i taneční vystoupení s přednesem lidových písní. Celý koncertík pro děti přizpůsobila a krásně uváděla paní učitelka ZUŠ Pavlína Tomášová. Děti nadšeně a pozorně poslouchaly a na závěr zazpívaly i spolu s vystupujícími společnou píseň. ZUŠ se těší na další přírůstky k umělecké výuce i z řad žáků mateřských školek.

Jaroslava Olšanská

takto Pramínek (taneční obor ZUŠ Černošice) oslavoval "Stračoské máje"

Pramínek z černošické ZUŠ zvítězil v kraji zdejším

Hlediště Salesiánského divadla se zaplnilo a tanec začíná. Z tištěného programu se dozvídám, že se na pódiu objeví na dvacet souborů z celého Středočeského kraje. Děti a mladí tanečníci z Roztok, Rakovníka, Sedlčan, Mělníka, Benátek, Řevnic, Poděbrad, Nymburka i Kolína a dalších měst, která mají to štěstí, že v řadách základních uměleckých škol našla pedagogy i děti milující tanec.

Krajská přehlídka tanečního oboru základních uměleckých škol, která se konala 13. dubna v Kobylisích a jejíž organizace se ujala ZUŠ Černošice, je dalším krokem na pouti k celostátnímu klání. Soutěžící soubory jsou rozděleny do pěti kategorií podle věku a druhu tance. Přehlídka tanečních inscenací trvá až do večera.  Výběr tématu, hudby, kostýmů, zvládnutí techniky, výtvarná koncepce a choreografie patří
k hlavním kritériím, podle kterých poskládá pětičlenná porota obraz vítěze. Při tančení na pódiu nechybí pohádky, dětské hrátky, lidové zvyky ani expresivní a vtipné kompozice současného tance či uchopení křehkého nitra člověka v protikladech současného světa. Vedle obdivu choreografií, které tanečníkům předepisují zvládnutí náročné techniky, jakou je tanec na baletních špičkách, můžeme tiše i bouřlivě projevit náklonnost k mladým tanečníkům, jejichž láska k tanci je prozradí při každém pohybu.
Výběr hudby pestrost dnešního dne ještě násobí. Čajkovskij, Bach a Gershwin tu sdílí sál se Skoumalem,
Pavlicou, Ebenem či Václavem Polívkou. Jeho úpravy lidových písní, které jsou nedílnou součástí inscenací černošického folklórního souboru Pramínek, dotváří charakteristický rukopis tvorby paní Mgr. Marcely Látalové. Díky dlouholeté trpělivé práci na půdě základní umělecké školy a odborným zkušenostem přivedla své svěřenkyně k vnímání lidových tanců a poezie v harmonické symbióze s tradicí dávných časů. Každé vystoupení souboru se podobá nahlédnutí do truhlice plné vzácných krajek. Odborná porota, stejně jako publikum, tuto jemnost prožitku rozpoznala a výkon Pramínku ocenila nejvyšším ohodnocením, a to rovnou třemi diplomy: za hudební doprovod, za poučený přístup k folklórním tradicím a za přesvědčivý taneční projev. Základní umělecká škola v Černošicích je díky úspěchu tanečního oboru navržena do soutěže celostátního kola v Kroměříži. O účasti v něm však nerozhodne zvládnutí tanečních kroků, ale počty účastníků ze všech ostatních krajů. Dnešní úspěch je velkou radostí pro nás pro všechny.

Milena Kozáková
odbor kultury města Černošice

zdroj: IL města Černošice
Dne 22. května předvedla černošická Zuška ukázku toho nejlepší, co se tento školní rok „urodilo“. Svou tvorbu představili žáci hudebního, tanečního a výtvarného oboru. A bylo opravdu co poslouchat a na co se dívat. Výtvarníci nás zavedli do světa zvířat, do vodní říše i do vesmíru. K vidění byly i úžasné výtvory z hlíny. Poprvé bylo možno zhlédnout soubor fotografií žáků Školy vidění, jak na panelech, tak promítaných na stěnu.
Mezi hudebníky vystoupili i žáci, kteří letos školu úspěšně reprezentovali na soutěžích. A jako poděkování si odnesli malý dárek. Z uvedené fotografie je patrné, že laureáti pochází z řad nejmladších žáků a je vidět, že ve škole vyrůstá nová generace nadaných a nadějných mladých muzikantů.
I taneční obor předvedl své soutěžní pásmo, se kterým velmi uspěl v krajské taneční přehlídce. A tak i tanečnice, a s nimi i lidová kapela, která byla rovněž oceněna, si odnesly po malém dárečku.
Škoda jen, že díky bouřkou poškozeným závorám se na koncert mohla dostavit jen část publika a mnozí rodiče nemohli shlédnout výkony a výtvory svých dětí.
Po letních prázdninách škola oslaví 10 let působení ve zrekonstruované budově. K tomuto výročí chystáme „podzimní festiválek“, na kterém se opět bude moci setkat veřejnost s tvorbou našich současných i minulých žáků a dále navštívit i jiné zajímavé akce a koncerty v rámci „festiválku“.
Ale léto teprve začíná, a proto přejeme všem hodně sluníčka a letní pohody.

Fotogalerie Všenory
Fotogalerie Rudná
Strana 12 z 12   Stránky: První Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

© ZUŠ Černošice
, Střední 403, 25228 Černošice, tel.: 251 641 480, 603 595 592  Pracoviště: Černošice, Rudná, Všenory