Přednášky o umění pokračují, 17. 6. 2010

Někteří z oceněných
Realizátorky audiovizuálních přednášek, zleva: Hana Bláhová, Michaela Šlesingerová, Jana Vavřínková
Kolektiv autorek začal realizovat ve školním roce 2009/2010 „Cyklus audiovizuálních přednášek o umění“ konaných v ZUŠ Černošice. Přednášky jsou svou 60ti minutovou délkou koncipované pro děti, ale uvádíme je v podvečerních hodinách i kvůli dalším zájemcům z řad mládeže a dospělých posluchačů. Přednášky jsou určené pro všechny milovníky umění. V tomto školním roce pojednávaly o uměleckém slohu romantismu. Posluchači se seznámili s tímto uměleckým slohem pomocí audiovizuální techniky – promítáním na projektoru. Odborný výklad o malířích, skladatelích, skladbách, životním stylu, odívání a poznatcích o daném slohu byl prokládán prezentacemi obrazů malířů, jež byly přesně časovány na hudbu daného uměleckého slohu, u které jsme se snažili, aby svým charakterem korespondovala s danými obrazy. Posluchači se seznámili např. s malíři E. Delacroixem, J. M. W. Turnerem a C. D. Friedrichem, se skladateli a hudbou Fr. Schuberta, F. Chopina, P. I. Čajkovského a H. Berlioze. Zmínili jsme se také o odívání a důležitých dějinných bodech 19. století.

Na příští školní rok chystáme další cyklus tří přednášek také spolu s koncerty. 20. září máme na programu koncert violistky Jany Vavřínkové a klavíristky Julie Okaji s programem Rebecca Clarke „Žena v hudbě“, kde posluchači uslyší nejen její skladby, ale také skladby F. Chopina či Fr. Schuberta. 14. října se uskuteční přednáška na téma „Český romantismus“, na přelomu října a listopadu uvedeme další koncert, v únoru plánujeme audiovizuální přednášku „20. století I“, která bude pojednávat o malířích G. Bracque a P. Picasso, jejichž obrazy bude doprovázet prezentace na hudbu J. Milhauda, B. Martinů. 13. dubna proběhne audiovizuální přednáška „20. století II.“, kterou koncipujeme na téma móda a životní styl 20. - 40. let, art decco, Osvobozené divadlo a skladatel J. Ježek.

V rámci cyklu přednášek jsme v tomto školním roce uspořádali soutěž pro děti. Celkem jsme ocenili 11 dětí diplomy, knihami a cd. Vyhodnocovali jsme je na základě otázek ve formě křížovek, které zájemci vyplňují přímo na přednáškách, a účasti. Soutěž připravíme i na následující školní rok. Zájemcům poskytujeme přednášky v tištěné formě i s obrazovou dokumentací, dále naše prezentace.

Na tvorbě přednášek a jejích výstupech se podílejí pedagožky ZUŠ Černošice: výtvarnice Hana Bláhová, Jitka Jandáková a Jana Vavřínková, dále spolupracující Michaela Šlesingerová. V realizaci přednášek nás podporuje ZUŠ Černošice – zázemí, technické vybavení, motivační a realizační podpora, dále občanská sdružení Rodiče dětem – Černošice a ProKultura.

Budeme se těšit na všechny posluchače v rámci našeho cyklu přednášek a koncertů opět od září 2010.

Jana Vavřínková, ZUŠ Černošice a občanské sdružení ProKultura, Náš region - 17. 6. 2010© ZUŠ Černošice
, Střední 403, 25228 Černošice, tel.: 251 641 480, 603 595 592  Pracoviště: Černošice, Rudná, Všenory