Podvečer se Základní uměleckou školou v Modlitebně 25. 5. 2012

Podvečer se Základní uměleckou školou v Modlitebně

Dne 22. května předvedla černošická Zuška ukázku toho nejlepší, co se tento školní rok „urodilo“. Svou tvorbu představili žáci hudebního, tanečního a výtvarného oboru. A bylo opravdu co poslouchat a na co se dívat. Výtvarníci nás zavedli do světa zvířat, do vodní říše i do vesmíru. K vidění byly i úžasné výtvory z hlíny. Poprvé bylo možno zhlédnout soubor fotografií žáků Školy vidění, jak na panelech, tak promítaných na stěnu.

Mezi hudebníky vystoupili i žáci, kteří letos školu úspěšně reprezentovali na soutěžích. A jako poděkování si odnesli malý dárek. Z uvedené fotografie je patrné, že laureáti pochází z řad nejmladších žáků a je vidět, že ve škole vyrůstá nová generace nadaných a nadějných mladých muzikantů.

I taneční obor předvedl své soutěžní pásmo, se kterým velmi uspěl v krajské taneční přehlídce. A tak i tanečnice, a s nimi i lidová kapela, která byla rovněž oceněna, si odnesly po malém dárečku.

Škoda jen, že díky bouřkou poškozeným závorám se na koncert mohla dostavit jen část publika a mnozí rodiče nemohli shlédnout výkony a výtvory svých dětí.
 Po letních prázdninách škola oslaví 10 let působení ve zrekonstruované budově.
K tomuto výročí chystáme „podzimní festiválek“, na kterém se opět bude moci setkat veřejnost s tvorbou našich současných i minulých žáků a dále navštívit i jiné zajímavé akce a koncerty v rámci „festiválku“.

Ale léto teprve začíná, a proto přejeme všem hodně sluníčka a letní pohody.

Ludmila Plzáková© ZUŠ Černošice
, Střední 403, 25228 Černošice, tel.: 251 641 480, 603 595 592  Pracoviště: Černošice, Rudná, Všenory