Druhá „Noc s Andersenem „v Zušce“

V pátek 5. 4. 2013 se v ZUŠ odehrála již druhá Noc s Andersenem, při které jde o to přiblížit dětem svět literatury trochu jinak, než jsou zvyklé a probouzet v nich zájem o četbu zajímavých knížek.
Letos jsme zvolili formu dost neobvyklou, nejednalo se totiž o předčítání, leč o předzpívávání a to veršů známého výtvarníka, ale také literáta a hudebníka Petra Nikla. Jeho tvorba je veskrze prosycena světem fantazie a okouzlením hrou se slovy.
Některé jeho verše zhudebnila Blanka Laurychová a se svým souborem „Lakomé Barky“ přivezla do Černošic.
Děti tedy mohly cestovat s můrou Gamou, Šaškem šedým, Smrtihlkavem (jehož netřeba se bát, protože je to jen motýl), Kozou a nakonec i s tajemnými zlatými hady až na území Trindirindi, což je, jak se posléze ukázalo vlastně Zuška.
Zde potom proběhla improvizovaná dílna, ze které vyšla formace bubeníků, která by jistě zahnala všechny zlé síly, kdyby se jen k Trindirindi přiblížily, školou se nyní plazí několikametrový had, který nese rukopis téměř všech zúčastněných, a to nejen dětí, ale i rodičů, kteří se do tvorby nadšeně vrhli také. Noční budovou se nesla společná píseň o hadech, kteří zlatě kadí a je to tak záhadné.
K tomu všemu bylo i něco dobrého na zub a kotel čaje na osvěžení.
Okolo jedenácté noční hodiny byli dospělí již tak unaveni, že dětem nezbývalo, než si je odvést domů.
Tak zase příští rok na Noci s Andersenem 3!

Ludmila Plzáková, ředitelka ZUŠ Černošice


Blanka Laurychová a děti účastnící se Noci s Andersenem v ZUŠ© ZUŠ Černošice
, Střední 403, 25228 Černošice, tel.: 251 641 480, 603 595 592  Pracoviště: Černošice, Rudná, Všenory