Audiovizuální přednáška: Josef Hlávka, pocta velkému architektovi

Občanské sdružení ProKultura ve spolupráci se ZUŠ Černošice připravilo na úterý 12. 2. od 17.30 další audiovizuální přednášku. Proběhne v sále ZUŠ Černošice ve Střední ulici 403.

Tentokrát se přednášející Hana Bláhová, Jana Vavřínková a Michaela Šlesingerová budou věnovat velké osobnosti jak umělecké, tak lidské, Josefu Hlávkovi. Posluchači se opět mohou těšit na scénku, časované prezentace z fotografií děl J. Hlávky, na hudbu především A. Dvořáka.

J. Hlávka (1831–1908) je fascinující osobnost v českých dějinách, která v době komunismu byla na mnohých místech vyškrtnuta ze vzdělávacího systému. Hlávka byl ojedinělý architekt, který proslul svým projektem v Černovicích na ukrajinské Bukovině, toto území patřilo v 19. století pod Rakousko-Uherské mocnářství, jednalo se o výstavbu velkolepého komplexu metropolitního semináře řecko-katolické církve, jenž byl v roce 2011 zapsán do seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Hlávka je znám svou dodnes funkční architekturou, což představují jeho krásné činžovní domy v centru Prahy i Vídně. Jako majitel stavební kanceláře postavil Dvorní operu a další stavby v centru Vídně dle návrhů jiných architektů.
Praze dodnes slouží podle Hlávkova projektu a jím postavená Zemská porodnice u sv. Apolináře. Tento objekt z r. 1870 byl největší svého druhu v tehdejší Evropě, je jeden z mála, který i po 140 letech je neustále funkční a slouží svému účelu. Z Hlávkova popudu a velké iniciativy vznikla Akademie věd. Hlávka finančně zajistil stavbu studentských kolejí, nesoucích dodnes jeho jméno. Jelikož on sám byl na studiích velmi chudý, pro jeho „rytíře“, jak nazýval „své“ studenty, byl vždy v pekárně na koleji zadarmo chléb.
Jako stavitel obrovských projektů v hlavním městě mocnářství disponoval Hlávka velkým majetkem, jenž celý věnoval na podporu vědy a umění. Podporoval mnoho umělců a vědců,
ať již na svém zámku v Lužanech, kam je zval, aby mohli v klidu tvořit, tak i jinými způsoby. Podpořil např. J. Zeyera, O. Nedbala, J. Suka, J. Mařáka, V. Hynaise a mnohé další. Zajímavostí je, že J. Hlávka stál u zrodu realizace pomníku sv. Václava II. na Václavském náměstí v Praze, podporoval Myslbekův návrh, měl i zásadní vliv na jeho realizaci.
Po smrti své první ženy zakládá Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových, které ustavuje jako univerzálního dědice veškerého svého majetku. Nadání začalo plnit svou funkci krátce po jeho smrti v r. 1908. Nadace jako jediná překonala dobu okupace i komunismu a je nejstarší nadací v České republice a dodnes podporuje mnohé mladé talentované vědce a umělce. Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových také poskytnulo materiály k přednášce.
Rezervace míst je možná na .zc.manzes@arutlukorp
Dana JakešováDnešní univerzita Černovce (Ukrajina), komplex postavený dle plánů J. Hlávky v letech 1864-1882, zahrnutý do  světového kulturního dědictví UNESCO© ZUŠ Černošice
, Střední 403, 25228 Černošice, tel.: 251 641 480, 603 595 592  Pracoviště: Černošice, Rudná, Všenory