A co takhle romantismus? "aneb i takto se dají dělat přednášky pro malé i velké" AUDIOVIZUÁLNÍ PŘEDNÁŠKY NA TÉMA UMĚNÍ, duben, 2010

(zde se nachází nástin našich přednášek, pro zájemce více info na zc.manzes@anaj.avoknirvav )

V naší nejmilejší škole ZUŠ Černošice nám koupili projektor s novým notebookem. Na zuš velmi velmi slušné vybavení. Když si vezmu, že jsem nedávno vystudovala vysokou.. Rozhodně nám na ní nedělali audiovizuální přednášky tohoto typu..
Ano, stojí nás s kolegyněmi velmi mnoho času "nacpat" veškeré informace na přednášku - obrazy, prezentace..., do počítače. Ale ten investovaný čas stojí za to. Audiovizuální přednášky jsou "super" a mohou zaujmout i malé posluchače, kteří studují na zuš (třeba i 8mi leté děti) a to je pro nás největší odměna;-).. Výchova nové generace, rozšíření obzorů, výchova k citlivosti a kultuře.

Jak přednáška vypadá?
Spojení hudby, obrazů a výkladu
na naší první přednášce jsme měli na programu stručný výklad o celkové charakteristice slohu, období 19. století - politické situaci.., skladatelích - Chopinovi a Schubertovi a o výtvarném umění, jenž zastupovali malíři J. Constable, E. Delacroix a J. F. Millet.
Hudební ukázky jsme spojili s prezentacemi těchto malířů (tudíž na velké stěně jsme promítali v prezentaci obrazy a podmalovávala je hudba).

Soutěž pro děti
Dětem dáváme před přednáškou otázky, na které se v jejich průběhu dozví odpovědi. Na konci otázky vyhodnotíme. Kdo z dětí odpoví správně na otázky a bude účasten nejméně na dvou z našich dosavadně plánovaných tří přednášek, dostane diplom a nějaké ocenění;-).

Přínos pro všechny 
Z naší přednášky poskytujeme zájemcům za symbolické ceny nákladů texty a cd s našimi prezentacemi. Nad přípravou těchto materiálů jsme strávili mnoho hodin přípravy a studia. Tudíž pro budoucí studenty na středních a vysokých školách jsou to velmi cenné materiály - v hodnotě seminárních prací...
Ale nejen pro ně, ale pro všechny milovníky umění, kteří se chtějí doma pokochat pohledem a čtením o obrazech a hudbě.
Spolupracující organizace
Občanské sdružení Rodiče dětem – Černošice
věcné ceny pro výherce soutěže v rámci cyklu přednášek

Občanské sdružení ProKultura:
žádost o granty a sponzory na cyklus Audiovizuálních přednášek – přednášející tvoří přednášky ve svém volném čase, občanské sdružení ProKultura spolu s Janou Vavřínkovou se snaží finančně podpořit přednášející  a motivovat kolegyně, které nepracují v ZUŠ k jejich další práci na těchto přednáškách.

projekt Audiovizuálních přednášek občanského sdružení ProKultura podpořili
Nadace Preciosa

The Masters of Crystal

Děkujeme

Hudební ukázky:
Franz Schubert, Symfonie č. 5 B dur, I.Allegro
Frederik Chopin Preludium op. 28 č. 15 "Dešťové"
Franz Schubert Kvintet pro 2 housle, violu a 2 violoncella C dur, D. 956, II. Adagio

Ukázka z naší tištěné verze pro posluchače
Základní umělecká škola v Černošicích
Texty k přednášce ROMANTISMUS I 25. 1. 2010

OBSAH:
Romantismus ve světě 2
Hudba v období romantismu 3
Frederic Chopin 3
Franz Schubert 4
Malířství 5
E. Delacroix 5
John Constable 8
J. Fr. Millet 10
Otázky, kžížovka 13

Romantismus ve světě
V 19.století vznikalo mnoho nových stylů, které se navzájem překrývaly, a proto není možné jejich začátky jednoznačně určit. ( Byly to např. klasicismus, biedermaier, romantismus, empír ? realismus, dekadence, historizující slohy.)
Romantismus vznikl jako reakce na osvícenství a klasicismus, které byly příliš strohé a založené na rozumu, proto se romantismus snaží o uvolnění.
Na konci 18.století došlo k jedné velmi významné události – Velké francouzské revoluci, kdy byl popraven i král. Po krátké době republiky, se však z Francie stalo znovu císařství a císařem se korunoval Napoleon Bonaparte. Ten začal válčit téměř s celou Evropou a dostal se až do Ruska. Nakonec byl poražen Velkou Británií v bitvě u Waterloo. Velká Británie se tak stala novou velmocí, která udávala tón v 19.století.
Lidé byli stále vzdělanější, a tak vzrůstala poptávka po knihách, klavír byl nutností v každé měšťanské rodině a hrát na něj patřilo k dobrým mravům.
Průmyslová revoluce:
o Její tváří se stala královna Viktorie. Docházelo k technizaci výroby, byly zaváděny nové stroje do výroby a navíc existovalo mnoho pracovníků, ti bojovali za desetihodinovou! pracovní dobu a omezení práce žen i dětí (– vykořisťování).
vynálezy:
o parní stroj ? století páry ? stavba železnic
o bleskosvod, ruchadlo
· Kolonialismus
o Po osamostatnění Ameriky se velmoci obrátily se jinam, do Afriky, a na východ – Indie. Především VB (ale i Španělsko nebo Německo) měly hodně kolonií, které často bojovaly za osamostatnění.
· Romantismus:
o název od slova román – rozšířen od konce 18. st. – gotický román
o cit, individualita, duše (hlavně psychicky trýzněná – Utrpení mladého Werthera
o osamocení (osamělý hrdina v krajině), noc, nebezpečí, tajemství, splín!
o bájní hrdinové – podpora národního cítění
o stavby jako letohrádky apod. – napodobování středověku ? novogotika

Zpracovala Michaela Šlesingerová

Použitá Literatura:
Hlavačka Milan: Dějepis pro gymnázia a střední školy 3. díl - novověk, Praha 2001
přednášky Obecné dějiny 4 na Pedagogické fakultě

Hudba v období romantismu

o Rozšířil se orchestr – vznikl velký symfonický orchestr s velkým počtem nástrojů – kolem 70 hráčů a mnohdy i více.
o Prvenství v hudbě si udržovala symfonie a opera.
o Vznikla tzv. programní hudba – hudba měla děj. symfonická báseň, programní
symfonie..Např. Hudba F. Liszta - Dantovská symfonie, Faustovská symfonie, Orfeus..
o Skladatelé využívali básnického slova – návrat k písním – sólovým i sborovým.

Co se týká hudby jako takové – melodie se stala v romantismu méně pravidelnou, oproti klasicistním jednoduchým a přehledným melodiím. Stala se zpěvná, rozevlátá, široce klenutá.. Složitější než přehledná klasicistní hudba.

Franz Schubert (1797-1828) dožil se 31 letgeniální vystižení lyrických a romantických nálad,
neopakovatelbý smysl pro melodii
neměl odpovídající postavení
finanční zajištění – z podpory rodiny a známých
zájem o jeho hudbu vzrostl až na konci jeho života
V posledních letech žil bohémským životem, nakazil se syfilisem.

DÍLO:
největší význam komorní a písňová tvorba
600 písní, skladby pro klavír, 8 symfonií, 8. symfonie h moll zvaná Nedokončená
Cykly písní Krásná mlynářka (1823) a Zimní cesta ( 1827)
smyčcový kvartet č. 14 d moll Smrt a dívka (vznikal v letech 1824–1826)
Kvintet Pstruh – podle stejnojmenné písně
Klavírní Valses Sentimentales (Sentimentální valčíky), Impromptus a Moments musicaux
dále scénická a baletní hudba

Frederic Chopin (22.2.1810 v ŻelazowaWola u Varšavy -17.10.1849 Paříž – 39 let)- byl polský hudební skladatel vážné hudby, který je znám svými klavírními skladbami
pobýval hodně ve Francii, vztah s George Sandovou
-ve 30ti letech na Malorce těžce onemocněl plicní chorobou. Často pobýval v lázních po celé Evropě – např. Mariánských Lázních (dnes Chopinova mezinárodní klavírní soutěž)
- ve 38mi v Anglii a Skotsku onemocněl těžkou tuberkulózou, které podlehl 17. října 1849 v Paříži.

DÍLO:
Převážně pro klavír
Klavírní rondo c moll Op. 1 variace na Dona Giovanniho Op.2
2 klavírní koncerty (Op. 11 e-moll a Op. 21 f-moll)
3 klavírní sonáty (č. 1 c-moll Op. 4; č. 2 b-moll Op. 35 - obsahuje slavný smuteční pochod, č.3 h-moll Op. 58) ,
Etudy (2 řady po 12 - Op. 10 a Op. 25 a 3 „nouvelles“ etudes) mazurky, polonézy, valčíky, nocturna, scherza, balady, impromptu; fantazie f-moll Op. 49
24 preludií Op. 28 (inspirace Bachovým Temperovaným klavírem)

Pro ostatní nástroje:
violoncellová sonáta, klavírní trio, několik písní (polské texty)

Použitá literatura:
D. Lisá, Hudební nauka pro malé i větší muzikanty 2
http://cs.wikipedia.org/wiki/Franz_Schubert
http://cs.wikipedia.org/wiki/Chopin

Malířství

Romantici:
Ústřední princip romantismu byla víra ve spontánnost a sebevyjádření.Všichni malíři se snažili na svých plátnech a totéž, co básníci ve svých básních- zachycení svých pocitů.
Umělci se necítili vázáni na tradiční tématiku- Bible, legendami svatých, mytologií ani klasickými proporcemi.Svobodně malovali co chtěli a jak chtěli a jak to viděli, ne jak se od nich čekalo, že uvidí.
Romantismus nebyl jen záležitostí jedné země.C.D. Fridrich z Německa a W. Turner a J.Constable z Anglie, z Francie Eug. Delacroix představují protichůdné přístupy v romantickém krajinářství.

W. Turner zachycuje běsnění bouří, živlů, Constable ukazuje intenzivní citové zaujetí v dokonale klidných krajinách anglických.Goya po nemoci v letech 1792- 1793 se stále více obracel k chmurným a zlověstným námětům.Eug. Delacroix byl v mládí považován za duchovního vůdce romantiků, všestranný umělec.

C.D. Fridrich , hluboce nábožensky založený člověk, posedlý myšlenkou na smrt, vytvářel záhadné krajiny, které symbolizovaly rozpoložení jeho bytosti, ducha.

Pro svět tito malíři odhalili vnitřní stavy člověka tím, že uznávali noční můry, halucinace, erotiku a šílenství jako součást lidské psychy. Měli odvahu to přiznat, přijímali myšlenky , které později rozvinul Sigmund Freud. Bylo to něco odvážného v tomto století, patří jim dík za jejich osobní revoluci a otevřenost a za to, že prosadili pojem sebevyjádření v době, kdy neexistoval.

Eugén Delacroix ( 1798- 1863 ) ,, Cenný a vzácný vliv slunce naplňuje každou věc vnitřním životem‘‘ citát umělce

Původ narození tohoto malíře je pod rouškou tajemství. Narodil se v Saint Maurice 26.4.1798.
Matka pocházela z rodu uměleckých truhlářů a otec ( ?? ) ministrem zahraničí- údajně Delacroix synem Talleyrandovým.
E. Delacroix: uzavřený samotářský člověk, názory na umění málo romantické, spíše akademické. Účastnil se společenského života za vlády Ludvíka Filipa či Napoleona III.
Všechny uvedené rozpory dosti pesimistické, politické otázky jsou zvětšeny v ,, Deníku ‘‘
značně zvětšující tři slavné dny roku 1830 jimiž je obraz ,, Svoboda vedoucí lid na barikády‘‘.

Básník Baudelaire říká:( ,,Malíř se vždy řídil svými vnitřními myšlenkami, a ty se projevují v jeho díle, třebaže malířství je umění ,, mlčenlivé ‘‘.) ‘‘Básník
Baudelaire rozpoznal duchovnost jazyka tohoto muže, kterého obdivoval a miloval.Právě při studiu Delacroixova díla odhalil Baudelaire, že myšlenka, magický účin a hudebnost nemusejí být vázány na námět obrazu, nýbrž mohou být věcí pouhé kombinace a dramatické hry barev.

Poznání:
R.1824 vystavením v Salonu v Paříži Constabelův obraz ,, Vůz se senem ‘‘ výrazně ovlivnil práci umělce a odhalil zdroje anglické prosvětlené malby.
Poznáváním anglických krajinářů a především Johna Constablea a především akvarelistů francouzští malíři se utvrdili ve své snaze zkoumat hru barev v závislosti na světle a utvrdili se v tom, že malíř může s barvami zacházet stejně svobodně jako sama příroda se svou rozmanitostí a proměnlivostí.
Poznání ciziny:
Pozornost vábil Orient. Delacroix putoval do Maroka, Alžírska – 1832, našel nový a úplně jiný svět a život, jak v Evropě - jiné zvyklosti a mravy-
Pracoval na skicách, kresbách, náčrtech, objevil harémy a lačnost tajemství s tím spojené.

Za různých režimů dostal Delacroix velké zakázky na dekorační práce.
Vyzdobil: královský salón, knihovnu v poslanecké sněmovně, knihovnu ve sněmovně pairů, strop Apolonovy galerie, Lucemburský palác aj.

Díla Eug. Delacroixe: Svoboda vede svůj lid na barikády -1830
Dante a Vergilius v pekle ( obraz inspirovaný Dantem )
Krveprolití na Chiu ( vystav. V Salonu 1824 )
Alžírské ženy -1834
Židovská svatba - 1939
Sardanapalova smrt , Jakubův zápas s andělem,
Vyhnání Heliodora z chrámu
( freska -kaple sv. Andělů v pařížském kostele Saint – Sulpice )
Dantova bárka 1822, Vraždění na Chiu 1824, Autoportrét v zelené vestě okolo r. 1837, Únos Rebeky 1858, aj.

Eug. Delacroix se vydal na pouť za zjevením světla Východu roku 1832

Rozbor obrazů:
,, Alžírské ženy ‘‘ r. 1834:
Na obraze oko diváka překvapuje a hledí do komnaty barev , kde sedí a pohybují se ženy. Dychtivé oko diváka plné lačnosti objevuje nenucené počínání žen na obraze.Divák vidí bohatství obleků žen, drahé látky, různých materiálů, lesk bohatství. Je cítit působení žen na diváky, jejich přítomnost a klid , živočišný půvab. Tento obraz umělec mohl namalovat jen díky mimořádnému náklonu a obzvláštní přízni, které se mu dostalo v Alžírsku. Intimní pohled do pološera komnaty, zvědavost pohledů do soukromí žen v harému, kde před vnějším světem září bohaté hedvábné látky, zlato, perleť a oslnivá a podmanivá krása Orientu.,, Dante a Vergilius v pekle ‘‘ Louvre, Paříž, vystavený v Salonu roku 1822 ,
kde vzbudil
veliké nadšení. Thiers pak napsal o Delacoixovi: ,, Nahodí, seskupí a zkroutí postavy, jak se mu zachce s odvahou hodnou Michelangela nebo Rubense . ‘‘
První Delacroixova plátna inspirovaná Dantem spolu se Shakespearem, Byronem a Goethem – miláčkem romantiků

,, Dobrý Samaritán ‘‘ ( Milosrdný Samaritán – 1851 )
Obraz inspirovaný podle Nového zákona Kristova podobenství - O muži přepadeném a k smrti ubitém, kterého po cestě míjeli lhostejně kněží i levit ( pomocník kněze ) .
Pomoc muži poskytne až Samaritán, občan Židy opovrhovaného města Samarie. Je to příběh o podobenství o lidské lhostejnosti a pomoci bližnímu.

,, Svoboda vede lid ‘‘ 260 x 325 cm, 28.7.1830, citace umělce: ,, Rozhodl jsem se pro téma ze současnosti, barikádu, a ačkoli jsem se nebil za vlast, alespoň pro ni budu malovat. Tím jsem si zvedl sebevědomí. ‘‘

Dokázal dát anekdotickému námětu velikost epopeje. Spojil zde většinou evokaci alegorie se skutečností, heroický akt s moderně oblečenými postavami.( Sám sebe zachytil v cylindru na barikádě. )
Ocitáme se před oslavou tří dnů ,, Trois Glorieuses‘‘ z července r. 183é, kdy Karel X. byl donucen k útěku a kdy se zrodila parlamentní monarchie Ludvíka Filipa.
Cílem povstání Pařížanů bylo nastolení republiky a to se neuskutečnilo.
Delacroix se nechal naverbovat do Národní gardy, ale přímo povstání se nezúčastnil. Byl stoupenec romantického hnutí, namaloval a sám sebe v cylindru a puškou v ruce.Alegorie Svobody – ženská postava -následovaná ozbrojeným davem, třímá vlající prapor, který je vidět i přes dým stoupající a zahalující Paříž. 1.plán obrazu je zaplněn těly dvou padlých mužů, vzrušená gesta, otevření 1. plánu dává silný pocit teatrálnosti.


E. Delacroix Svoboda vedoucí lid na barikády

,, Krveprolití na Chiu ‘‘ Louvre, Paříž 1824
Obraz je dokladem sympatií, se kterými umělci a ušlechtilí a duchovní doby sledovali boje Řecka za nezávislost .Tragická epizoda odehrávající se pod oblohou v níž zápasí ,, paprsky a stíny ‘‘je pro romantické umění velmi typická. ( nazval jednu ze svých básnických sbírek francouzský básník Viktor Hugo),, Jakobův zápas s andělem ‘‘ freska - nástěnná malba v kostele v Paříži Saint- Sulpice 1855-1861, 751 x 485 cm, olej a vosk na sádře
Tento obraz je posledním dílem malíře E. Delacroixe malovaný na objednávku. Na tomto obraze malíř již nelíčí boj lidstva , ale svůj osobní boj. Je to zápas lidského ducha nad sebou samým.
Jakubův boj trval po celou noc. Boj umělce Eugéna Delacroixe trval po celý život. Zde nás malíř poučuje, že zde není rozhodnut ani v hodině smrti. Géniův zápas nemůže skončit nikdy. Jeho cena tkví v něm samém nikoliv v hypotetickém vítězství.John Constable ( 11.6.1776 – 31.6.1837)

Tatínek byl mlynářem v hrabství Suffolk, malíř žil a pracoval v Suffolku a i v Londýně.John se vracel celý svůj život do rodného kraje, aby tam kreslil a skicoval své zážitky z přírody.
Narodil se jako čtvrté dítě ze šesti dětí, otec mlynář a obchodníkem s obilím, majitel několika vodních a větrných mlýnů. Krátký pobyt na internátní škole, kde zažil bití víc než vyučování. Přešel do jiné školy, kde ředitel přál Constábelovi.Hodně se mu věnovali místní klempíř a sklenář v Denhamu a brali chlapce, aby kreslil a skicoval. Otec si ze syna přál mít mlynáře a tak John pracoval jeden rok. Po celém roce převzal mlynářské řemeslo po něm jeho mladší bratr Abram.

Touha být malířem-

Vášeň k umění rozhodným způsobem podpořil Sir Georgie Beaumont – amatérský nadšenec,zkušený znalec a sběratel i malíř. Sir Georgie Beamont míval u sebe obraz, dílo francouzského malíře. Mistra Clauda
Lorraina ,, Hagar a anděl ‘‘. Tento obraz byl v cestovním vaku Sira Georga. John při pohledu na tento obraz se John utvrdil, že se musí stát malířem.Sir Georgie velmi podporoval mladého umělce, vzniklo i hluboké přátelství.
Do roku 1799 nechtěl otec Golding syna pustit na malířská studia. Byl přesvědčen , že malířská dráha je nevýnosná a málo placená. Až když mladší syn Abram projevil zdatnost v mlynářském řemesle pak svolil.
John byl roku 1799 přijat jako žák na Královskou akademii. Byl moc pilným žákem, po večerech četl a skicoval, ale stýskalo se mu po domově a po rodném kraji.
Dopisy a plné košíky s jídlem, které otec pilně posílal ,pomohla udržovat stálý styk otce se synem a syna Johna s domovem.

Cestování –
John hodně cestoval po Anglii, roku 1801 chodil po hornaté oblasti v Derbyshiere, do Kentu, na lodi Východoindické společnosti.Navštívil severozápadní Anglii.

V roce 1809 mu bylo 33 let. Zvládl řemeslo, ale uměleckého úspěchu nedosáhl. Nebyl zvolen řádným členem Královské akademie. Zamiloval se do Marie Bicknellové o 12 let mladší ženy. 7 let si psali, její rodina Marii pohrozila, vyděděním.
John byl umíněný člověk, mezi umělci teď měl pověst arogantního člověka s chováním nepřátelství, na druhé straně k rodině byl milý a velkorysý. John měl rozporuplnou povahu.

Roku 1815 zemřela matka , nedlouho i zemřela matka Marie.
Roku 1816 zemřel otec.

2. října 1816 sňatek již bez rodičů.
Šťastné období, hodně sil, rodina vedla klidný život.

Roku 1820 – studie k obrazu ,, Vůz na seno ‘‘ , John měl hodně potíží se žebřiňákem při malbě- kol- Povedlo se obraz dokončit. Dnes je tento obraz Johna Constabela jeho nejslavnější. Dokončení obrazu se stalo brzy po narození druhého syna.

John ve svých 39 letech prodal svoji první krajinu a za celý život neprodal v Anglii ani 20 obrazů !!

Roku 1824 mu francouzský král v nepřítomnosti udělil zlatou medaili za obraz
,, Vůz na seno ‘‘.
Nemoc manželky Marie na TBC. – další dvě děti – porod 7. dítěte Marii vyčerpal. Zemřela
23.11.1828.
Mariin otec rodině odkázal po smrti 20 000 liber. Svému bratru Goldingovi Constable řekl:
,, Nebudu se již nikdy cítit jako dřív, tvář světa se mi úplně proměnila. ‘‘


John Constable Vůz na seno

Motivy:
John maloval scenerie svého dětství. Více jak 15 let se vracel do vesnice East Brgholtu poblíž
údolí Stouru u Suffolku. Zařídil si zde ateliér v jedné chalupě. Denně chodil a skicovat do údolí k řece . Kreslil malé skici 9 x 12 cm velké.
Náměty: jejich šíře byla pestrá, řeky, bárky na vodě, ovce ve stínu, farmy, kostely, koně, oráče,zdymadla, vlečení člunů po vodě, lekníny, drobné detaily, manžety, rosu, aj.
Většina pláten byla malována pak až v Londýně, skicové materiály posloužily k plátnům.
Jediný obraz byl dokončen v plenéru: ,, Stavba člunu ‘‘.


John Constable Studie mračen

Zajímavé je, že jeho první přípravné studium, které nemá mezi malíři obdoby je to, že maloval studii olejem, aby vyřešil kompozici a barevné plochy.Odborníci velice obdivují volnost s níž se Constable užíval špachtle k nanášení barev, vystihující anglické počasí se vším všudy a se všemi jeho proměnami.

Vystihl, že počasí časného léta se projevuje v ovzduší. Oblaka táhnou širokou oblohou, slunce si hraje na hladině Stouru.
Používal čistou žluť a bělobu na odraz slunce v kapkách rosy, pohyb mraků na obloze zachytil rychlými , nervózními pohyby štětce, jejichž citlivost nebyla nikdy překonána.


John Constable SMaják v Harwich

Objevují se dva výrazné rysy jeho techniky: drobné plochy jasné červeně , často na zelené a běloby většinou na hnědé.Červeň používal, aby zeleň vypadala svěžeji a živěji a také aby upoutala divákův pohled. Běloby vytvářejí tak i iluzi odrazu slunce na vlhkém dřevě. Říká se tomu: ,, Constáblův sníh ‘‘ . Jak ale umělec jednou řekl na přednášce: ,, Bílá byla jediná barva na jeho paletě, kterou se takového efektu dalo dosáhnout.‘‘

Obrazy: Autoportrét – 1776 – 1837
Bílý kůň , Haywain, Platford Milli, Salisburská katedrála, Stonehenge, Parhamský mlýn v Gillinghamu, Pláž Weymonth, Brightu, Studie mračen, Vůz na seno, Dedhemské údolí, Krajina s mraky, Pšeničné pole, Chata v Corfieldu, Park ve Winehoe, Maják v Hanwich, aj.

Jean Franc. Millet ( 1814 Gruchy – 1875 Barbizon )

Syn sedláka z Contentinu nepřitahoval les, ale rozlehlé lány polí v Chail-ly en Bire.
Jean se usadil v Barbizonu poblíž Paříže ( asi 55 km od Paříže ) v červnu roku 1849, aby unikl revolučnímu ovzduší Paříže.
V žánrových obrazech se vyskytuje opět rolník jako model- jako pracující bytost, jež si vydobývá obživu ze země.
Millet zpodobňoval život venkovana vždy při práci a oddává se s posvátnou vážností. Nikdy nemaluje venkovana při výjevech rodinných oslav svátků , odpočinku, spící, vždy jen a jen při práci,s životem spojený s rytmem přírody.

Millet se nikdy neinspiroval žádnou politickou ideou, vedlo ho pouze přání otevřít vznešený svět malířského umění, ušlechtilosti onoho venkovského lidu k němuž původem náležel.

Millet prohlásil své umělecké přesvědčení: ,, Krása je ve všem, co je pravdivé, účelné, charakteristické, že spočívá v živé a plné přítomnosti. ‘‘

Millet patřil k zakladatelům ,, Barbizonské školy ‘‘ a je otcem moderního malířství. Jeho díla zapůsobila ne generaci impresionistů a hlavně na Vincenta van Gogha.

Za modely mu sloužili příslušníci selských rodin nebo drobná buržoazie z Cherbourgu a blízkého okolí.

Portréty:

Do portrétů vnášel umělec svoji invenci a projekci své vlastní osobnosti a tu vkládal do všeho co tvořil.Holá pravdivost portrétů je možná ve srovnání s portréty římskými.Milletovy podobizny jsou bezelstné a pravdivé, naivní a nejsou schopny přetvářky. Z těchto portrétů na nás hledí celá duše portrétovaného člověka.
Výrazy portrétů jsou složité , zahrnují individuální rysy modelu, typologii společenské vrstvy k níž model náležel a malířovu ideální představu a projekci vlastní osobnosti, kterou vnáší do všeho co tvoří.

Ed. Pegas ( franc. malíř ) říkal: ,, Milletovy modely jsou bezelstností skromných bytostí, které nejsou schopny přetvářky. Z těchto hladkých čistých tváří na nás sama hledí duše. ‘‘

Obraz ,, Sběračky klasů ‘‘ olej na plátně 83,5 x 111 cm Louvre , Paříž, dar paní Pommeryové r. 1890

Na obraze jsou zachycené tři ženy na poli při sbírání klásků obilí. Paběrkují to co zbylo po žních.Millet zachytil zcela realisticky tuto scénu, tento nejdramatičtější aspekt venkovského života. Scéna má zachycení monumentálního rozměru, přímo heroickou velikost a která také neumožňuje divákovi, aby se uchýlil k lacinému soucitu a zároveň zdůraznil neobyčejnou důstojnost. Červené a popraskané ruce žen Miller neskrývá před divákem, neskrývá také únavu z namáhavé práce této trojice žen. Jejich namalovaná záda, ohnutá, strhaná těžkým a namáhavým ohýbáním je cítit při pohledu na obraz.
Divák necítí pocit soucitu neboť Millet zde nenechal na obraze prostor pro tento soucit., ale podtrhl neobyčejnou důstojnost těchto tří venkovanek.

Plány obrazu: Pozadí - 3. plán nebe, pracují v pozadí skupiny venkovanů při sklizni obilí, která pomalu končí, plně naložené vozy pomalu odjíždějí,

2. plán: venkovská veduta ( panorama venkova, krajiny ) otevírající se,
1. plán: Tři sběračky klasů, paběrkující, ohnuté postavy tří žen.

Plátno bylo vystaveno v Salonu roku 1857 a dočkalo se odsouzení diváků. Ještě nikdy totiž nebylo vystavováno toto téma ( námět ) venkovského života s takovou silou ve výstavních prostorách Salonu v Paříži.
Co vadilo divákům ? Vadila jim fyzická přítomnost tří venkovanek a realismus s jakým byl tento obraz namalován.
Pozornost s jakou malíř Millet věnoval takovému zobrazení a pravdivosti je jistě méně vyzývavá, než pak ji ve stejném období předkládal malíř Gustave Courbet. Je zásluhou Milleta, že diváci se stali citlivějšími k sociálním tematům ve výtvarných dílech.


Jean Franc. Millet Sběračky klasů

Zpracovala Hana Bláhová

Použitá literatura:
vlastní zápisy z přednášek dějin umění I. a II. cyklu pořádané Národní galerií v roce 2007, 2008 ,2009,
Antonín Matějíček , Dějiny umění v obrazech Praha, Melantrich 1942,
Vladimír Prokop, Kapitoly z dějin výtvarného umění pro výuku dějin umění na středních školách
José Pijoan, Dějiny umění 8, Odeon, Praha1981,
National gallery Londýn, Slavné galerie světa, nakladatelství Mondadori v Miláně roku 2005, Knižní klub Praha 2005,
Slavné galerie světa , Louvre Paříž,nakladatelství Mondadori v Miláně roku 2002, Knižní klub 2004,
Encyklopedie světového malířství , Academia, st. nakladatelství Praha 1975,
Der sttie Garden, Deutsche Maler des ernsten und zwieten drittels des 19. Jahrhunderst, Karl Robert Langewiesche, Leipzig 1930,Die Blauen Bücher
Francouzské umění 19. a 20. století,Národní galerie v Praze 2003,
Pierre Courthion,Delacroix román hrdiny Obelisk nakladatelství umění a architektury,Praha 1970,
Jan Baletka, Výkladový slovník malířství, sochařství , grafika , Academia nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha 1997,
Dějiny výtvarného umění, Marie Černá, Idea Servis Praha 7, 2002,
Největší malíři život, inspirace a dílo, Eaglemoss International, Praha2000,
Velikáni výtvarného umění, Ilustrovaný průvodce životy a díly nejslavnějších malířů, Perfekt, a.s.Bratislava, 1996
Juan-Ramón Triadó, Dějiny malířství v obrazech , Vrcholná díla všech epoch a stylů, Albatros, Praha 1994,
Mussé D' Orsay Paříž, nakladatelství Mondadori Electa S.p. A. v Miláně roku 2005
Ermitáž. Sankt Peterburk, Slavné galerie světa, nakladatelství \mondadori v Miláně , 2003, Knižní klub Praha,
Metropolitan Musseum- New York, nakladatelství Mondadori v Miláně roku 2004© ZUŠ Černošice
, Střední 403, 25228 Černošice, tel.: 251 641 480, 603 595 592  Pracoviště: Černošice, Rudná, Všenory