Výtvarný obor


PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Vzhledem k situaci, která kolem nás panuje bude letošní přijímací řízení organizované jiným způsobem než obvykle. Prosíme, věnujte pozornost níže uvedeným informacím.
  • Všichni, kteří mají zájem od nového školního roku navštěvovat školu, musí vyplnit elektronickou přihlášku v IZUŠ (návod a odkaz ZDE)Přihlášku vyplňte a zašlete pouze v elektronické forměnetiskněte, nezasílejte poštou, nenoste osobně.
  • Na základě počtu přihlášených do jednotlivých oborů bude sestaven harmonogram a každý zájemce dostane individuální pozvání na konkrétní čas v daný den - přijímací řízení výtvarný obor:
    Rudná: 17. 6. 2020 16 - 18 hod. (B. Šimková Tichá), Spolkový dům, Školská 591, Rudná
    Černošice: 19. 6. 2020, 16 - 18 hod. (H. Poislová, B. Šimková Tichá), hlavní budova školy, Střední 403, Černošice
  • Bez předem vyplněné elektronické přihlášky vás nebude možno zahrnout do harmonogramu a nebudete pozváni k přijímacímu řízení.
  • UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK JE V PONDĚLÍ 8. 6. 2020
V případě dotazů kontaktujte kancelář školy: mobil: 603 595 592, e-mail: zc.manzes@ecisonrec.suz
Přihlášku nevyplňují stávající žáci školy. Děkujeme
ODDĚLENÍ FOTO VYSTAVUJE V ČERVNU NA PLOTĚ 
Na plotě domu č. p. 254 v ul. Karlštejnská (vedle Restaurace Bolleta) najdete po celý červen venkovní bannerovou výstavu, kterou připravoval Ivan Látal se svými žáky na letošní ročník ZUŠ OPEN. Kromě již vystavovaných bannerů s fotkami vrážské modlitebny budete moci zhlédnout i nové kusy!

Rozvrh výtvarného oboru v Černošicích ve šk. r. 2019/20 

ÚTERÝ
1. skupina 13.30 - 15.55, vyučuje Hana Poislová

ČTVRTEK
4. skupina  13.30 - 15.55, vyučuje Hana Poislová
3. skupina  16.00 - 18.25, vyučuje Hana Poislová

PÁTEK
5. skupina  13.30 - 16.00, vyučuje Barbora Tichá
6. skupina  16.00 - 18:30, vyučuje Barbora Tichá

Rozvrh výtvarného oboru v Rudné ve šk. r. 2019/20 

STŘEDA
1. skupina  13.30 - 16.00, vyučuje Barbora Tichá
2. skupina  16.00 - 18.30, vyučuje Barbora Tichá

ČTVRTEK
4. skupina  16.00 - 18.30, vyučuje Barbora Tichá

Rozvrh oddělení FOTO ve šk. r. 2019/20

ÚTERÝ
1. skupina  15.30 - 17.00, vyučuje Ivan Látal
2. skupina   17.00 - 18.30, vyučuje Ivan Látal

STŘEDA
3. skupina   14.00 - 15.30, vyučuje Ivan Látal
4. skupina    15.30 - 17.00, vyučuje Ivan Látal
5. skupina    17.00 - 18.30, vyučuje Ivan Látal

Aktuální výstupy z distanční výuky výtvarného oboru vč. oddělení FOTO-škola vidění najdete ve FOTOGALERII

Historie a poslání výtvarného oboru
Když před půl stoletím vznikla Hudební škola v Černošicích, výtvarný obor se v ní nevyučoval. Ten zahájil svou činnost až po několika letech existence školy. Jeho zakladatelkou byla akademická sochařka paní Marie Borková.

Nezapomenutelné hodiny s úžasnou atmosférou dávaly dětem nahlédnout do tajů kumštu výtvarného i sochařského. Řada žáků se nadále věnuje sochařině a jde ve stopách své učitelky.

V roce 2011 nastoupila do výtvarného oddělení jako pedagog propagační výtvarnice Hana Poislová a v roce 2012 zastupující Iveta Plná.

Ve výtvarném oboru pracujeme s rozličnými technikami, malujeme, modelujeme, vytváříme grafické listy, věnujeme se keramice, využíváme dostupné materiály.

Hlavní důraz je kladen na osobitý přístup ke každému žákovi či žákyni. Citlivé sociální cítění s druhým člověkem, úcta ke stáří, láska ke své zemi, vztah ke zvířatům a přírodě – to vše se snažíme naučit děti zachytit v jejich pracích. Umět najít krásu v každého kousku dřeva či kamene, ať již z pohledu studijní kresby nebo modelace sochařské hlíny. Naší snahou je působit na každého žáka tak, aby vnímal, cítil, pozoroval své okolí s láskou ke všemu živému a všechny své pocity uměl výtvarně vyjádřit.

Ve výtvarném oboru pracuje kolem 90 dětí ve věku od 5 do 25 let. Účastníme se přehlídek prací VO ZUŠ s postupy do národního kola. Práce dětí zasíláme do mnoha výtvarných soutěží pořádaných Ministerstvem školství, Českým rozhlasem – Malujeme po síti...

Mnoho našich žáků vystudovalo výtvarné a grafické školy, architekturu nebo odborné řemeslné školy.

SHLÉDNĚTE BLOG VÝTVARNÉHO OBORU VŠENOR A RUDNÉ
http://zus-cernosice.webnode.cz

© ZUŠ Černošice
, Střední 403, 25228 Černošice, tel.: 251 641 480, 603 595 592  Pracoviště: Černošice, Rudná, Všenory