Úplata za vzdělávání

Školné ZUŠ Čenošice, školní rok 2009/2010  
Hudební obor pololetně
Přípravný ročník 1.400 Kč
Individuální výuka 1.950 Kč
Skupinová výuka 1.500 Kč
Studium 2. nástroje 1.000 Kč
Studium pro dospělé 3.000 Kč
Výtvarný obor pololetně
Přípravné ročníky 1.500 Kč
Ročníkové školné 1.500 Kč
Studium pro dospělé 3.000 Kč  
Taneční obor pololetně
Přípravný ročník 1.200 Kč  
Ročníkové školné 1.400 Kč  
Studium pro dospělé 3.000 Kč  

Žák dostane složenku od svého vyučujícího

Možnosti zaplacení:
- složenkou na poště
- převodem z účtu
- hotově v ZUŠ v pondělí a ve středu

Každý žák má své variabilní číslo, které je nutno uvést při bankovním převodu!
© ZUŠ Černošice
, Střední 403, 25228 Černošice, tel.: 251 641 480, 603 595 592  Pracoviště: Černošice, Rudná, Všenory