Taneční obor


PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Vzhledem k situaci, která kolem nás panuje bude letošní přijímací řízení organizované jiným způsobem než obvykle. Prosíme, věnujte pozornost níže uvedeným informacím.
 • Všichni, kteří mají zájem od nového školního roku navštěvovat školu (kromě zájemců o kurz Hrajeme si pohybem), musí vyplnit elektronickou přihlášku v IZUŠ (návod a odkaz ZDE)Přihlášku vyplňte a zašlete pouze v elektronické forměnetiskněte, nezasílejte poštou, nenoste osobně.
 • Na základě počtu přihlášených do jednotlivých oborů bude sestaven harmonogram a každý zájemce dostane individuální pozvání na konkrétní čas v daný den - přijímací řízení taneční obor: 17. 6. 2020 16 - 18 hod. Přijímací řízení proběhne v budově ZUŠ v Černošicích, Střední 403.
 • Bez předem vyplněné elektronické přihlášky vás nebude možno zahrnout do harmonogramu a nebudete pozváni k přijímacímu řízení.
 • UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK JE V PONDĚLÍ 8. 6. 2020
V případě dotazů kontaktujte kancelář školy: mobil: 603 595 592, e-mail: zc.manzes@ecisonrec.suz
Elektronickou přihlášku nevyplňují děti se zájmem o kurz Hrajeme si pohybem pořádaný ve spolupráci tanečního oboru a spolku Rodiče dětem - Černošice. Přihlášku také nevyplňují stávající žáci školy. Děkujeme

NABÍDKA TANEČNÍHO OBORU PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/21:
Hrajeme si pohybem

 • kurz je určen pro děti od 4 let
 • je vyučován ve spolupráci spolku Rodiče dětem - Černošice a ZUŠ Černošice
 • kurz trvá 45 min. a děti se v něm hravou formou seznamují s pohybem, hudbou a tvořivostí
 • kurz bude otevřen v případě dostatku zájemců (alespoň 5)
 • pololetní kurzovné činí 1000 Kč/os
 • do kurzu přijímáme děti bez přijímacího řízení
 • do kurzu Hrajeme si pohybem rodiče vyplní klasickou papírovou přihlášku, která bude k dispozici v den konání přijímacího řízení do TO (17. 6. 2020 mezi 16 a 18 hod. v budově školy Střední 403, Černošice)
Přípravná oddělení

 • taneční obor otvírá 2 přípravná oddělení - přípravka mladší je určena dětem, kterým bude k 1. 9. 2020 5 let, přípravka starší je určena dětem, kterým bude k 1. 9. 2020 6 let
 • přípravka je již plnohodnotnou součástí studia I. cyklu tanečního oboru
 • hodina trvá opět 45 min. a prohlubují se veškeré dovednosti z kurzu (nástup do obou přípravek ovšem NENÍ podmíněn předchozí návštěvou kurzu Hrajeme si pohybem)
 • informace o úplatě za vzdělání najdete ZDE
 • do přípravného oddělení jsou děti přijímány na základě přijímacího řízení - VIZ VÝŠE
 • předpokladem OBDRŽENÍ pozvánky k přijímacímu řízení do přípravky mladší (1) i starší (2) je vyplnění elektronické přihlášky - VIZ VÝŠE
 • o přijetí žáka bude rozhodnuto následně s ohledem na kapacitu školy a přijatí žáci budou vyrozuměni
 • zároveň bude seznam přijatých žáků k nahlédnutí na stránkách školy

Vyšší ročníky TO, soubor Pramínek a lidová muziky

 • přijímáme děti i do vyšších ročníků tanečního oboru a do Folklorního souboru Pramínek
 • přijímáme také děti i dospělé do lidové muziky Folklorního souboru Pramínek

Máte-li dotazy k přijímacímu řízení do tanečního oboru, využijte tel.: 731 104 937, nebo 721 137 637


Rozvrh taneční oboru ve šk. r. 2019/20 

PONDĚLÍ
1. + 2. roč. 14.30 - 16.00 (taneční průprava), vyučuje AD
II. cyklus     16.15 - 17.45 (současný tanec), vyučuje AD

ÚTERÝ
3. + 4. roč.   14.00 - 15.20 (současný tanec), vyučuje ML
5. roč.           15.30 - 16.40 (současný tanec), vyučuje ML

STŘEDA
přípravka I     14.15 - 15.00 (5leté děti, taneční průprava), vyučuje AD
přípravka II    15.10 - 15.55 (6leté děti, taneční průprava), vyučuje AD
1. + 2. roč.     16.10 - 16.55 (lidový tanec), vyučuje ML
6. + 7. roč.      17.05 - 18.15 (současný tanec), vyučuje ML

ČTVRTEK
Hrajeme si pohybem 16.00 - 16.45 (4leté děti, předpřípravný kurz), vyučuje MV

PÁTEK
3. + 4. roč.       14.00 - 15.20 (lidový tanec), vyučuje ML
5. - 7. roč.        15.30 - 16.40 (lidový tanec), vyučuje ML
II. cyklus          16.45 - 18.15 (lidový tanec), vyučuje ML
Upozorňujeme, že časy pátečních hodin se mohou měnit dle potřeby nácviku s muzikou.

Ve šk. roce 2019/20 povede část hodin tanečního oboru Alena Dittrichová (obě středeční přípravky, taneční průpravu 1. a 2. ročníku, současný tanec II. cyklu, jedná se o zástup za MD). Další část hodin (lidový tanec, současný tanec u vyšších ročníků) povede nadále Marcela Látalová. Předpřípravný kurz Hrajeme si pohybem povede Magdaléna Voldřichová.

ZDE najdete doporučení, jak děti obléknout do tanečního oboru, případně, kde vše nakoupit.
Výuka probíhá v kulturním sále na Vráži, Mokropeská 2027/1, vchod vedle obchodu Bambule, sál se nachází v suterénu budovy (MAPA)
Více o Aleně Dittrichové se dozvíte na jejím webu www.alenadittrichova.cz, nebo na facebooku 

Sledujte web Pramínku, kde najdete pozvánky na aktuální akce.

VLASTNÍ WEBOVÉ STRÁNKY PRAMÍNKU MŮŽETE NAVŠTÍVIT ZDE
FACEBOOKOVOU STRÁNKU PRAMÍNKU MŮŽETE NAVŠTÍVIT ZDE
 


Historie a poslání tanečního oboru

V roce 1986 byl při LŠU vedle stávajících oborů otevřen i taneční obor. Pedagogem se stala Mgr. Marcela Látalová, která několik let před tím vedla kurzy pohybové a taneční výchovy při MěKS na Vráži.

Děti z těchto kurzů spolu s novými zájemci pokračovaly ve výuce a vytvořily základ tanečního oddělení LŠU. Od té doby se každoročně otvírá přípravné oddělení tohoto oboru pro děti od 5 let, které zde mohou školu navštěvovat ve dvou cyklech (celkem 11 i více let) až do své dospělosti. Dnes těm nejstarším je 22 let.

Nedílnou součástí a motivací taneční výuky je hudební doprovod – korepetice.

V počátcích velmi citlivě a s velkým zaujetím doprovázel Miloš Krása, později zkušená korepetitorka Hana Polívková. Dnes v tomto tvořivém duchu pokračují Martin Vydra, DiS. a Vladimír Jelínek.
Ve výuce se zaměřujeme na současný a lidový tanec. Důraz je kladen důraz na spontánní taneční projev dětí, jejich improvizaci, na vztah k hudbě, výtvarnému cítění, slovu a přírodě. Snaha pedagoga je rozvíjet osobitým způsobem tvůrčí schopnosti, fantazii dětí a propojovat je se současným pohledem na svět i s jeho problémy.

Protože je lidová hudba a tanec dětem velmi blízký, rády zpívají a tančí, byl v roce 1999 vytvořen při TO ZUŠ dětský lidový soubor – Pramínek i s lidovou kapelou. Jeho členy se mohou stát všechny děti TO , které mají zájem. Dnes má Pramínek již čtyři věkové skupiny od 6 do 22 let. Zároveň jde o pěknou spolupráci tanečníků s muzikanty. Kapelu vede Anna Poulová, tvoří ji děti i dospělí.

Soubor pravidelně pořádá koncerty a vystoupení pro rodiče a veřejnost doma v Černošicích i jinde v republice.

Téměř každým rokem se pořádá pro děti Letní tvůrčí dílna v Bechyni. Jde o krásné letní setkání plné práce v prostorách středověkého kláštera s velkou zahradou. Děti zde mají prostor jednak pro svou vlastní tvorbu a zároveň se zde připravuje s lidovou kapelou nový program Pramínku a dalších vystoupení TO. Jsou to pro všechny účastníky nezapomenutelné zážitky.

foto © Ivan Látal

© ZUŠ Černošice
, Střední 403, 25228 Černošice, tel.: 251 641 480, 603 595 592  Pracoviště: Černošice, Rudná, Všenory