Taneční obor


Rozvrh taneční oboru ve šk. r. 2023/24
místo výuky: kulturní sál Černošice Vráž, Mokropeská 2027/1
současný tanec 7. r. I. cyklu.-4. r. II. cyklu s M. Voldřichovou: Sokol Černošice, Fügnerova 263

PONDĚLÍ
14.15-15.20 2. roč. (tanečně-pohybová průprava pro souč. t.) vyučuje AW
15.25-16.10 Přípravka II (6 let, tanečně-pohybová průprava pro souč., lid. t.) vyučuje AW
16.15-17.00 Hrajeme si pohybem (4 roky, tanečně-pohybový předpřípravný kurz) vyučuje AW
17.00-17.30 5.-6. roč. (současný tanec) vyučuje AW
17.30-19.00 7. r. I. cyklu-4. roč. II. cyklu (současný tanec) vyučuje MV, Sokol

ÚTERÝ
14.15-15.20 3.-4. roč. (lidový tanec technika + soubor Pramínek) vyučuje MV
15.20-16.05 1. roč. (lidový tanec technika + soubor Pramínek) vyučuje MV
16.05-16.50 Přípravka I (5 let, tanečně-pohybová průprava pro souč., lid. t.) vyučuje MV

STŘEDA
14.15-15.00 2. roč. (lidový tanec technika + soubor Pramínek) vyučuje MV
15.00-16.05 1. roč. (tanečně-pohybová průprava pro souč. t.) vyučuje AW
16.05-17.30 3.-4. roč. (současný tanec) vyučuje AW
17.30-19.00 7. roč. I. cyklu-4. roč. II. cyklu (současný tanec) vyučuje AW

ČTVRTEK
17.30-19.00 7. roč. I. cyklu-4. roč. II. cyklu (současný tanec - tvorba) vyučují AW&MV

PÁTEK
14.15-15.20 5.-6. roč. (lidový tanec technika + soubor Pramínek) vyučuje MV
15.30-17.00 7. roč. I. cyklu-2. roč. II. cyklu (lidový tanec technika + soubor Pramínek) vyučuje MV
17.00-18.25 3.-4. roč. II. cyklu (lidový tanec technika + soubor Pramínek) vyučuje MV
Upozorňujeme, že časy pátečních hodin se mohou měnit dle potřeby nácviku s muzikou.
  • Anna Wollemannová (AW) vyučuje předpřípravný kurz Hrajeme si pohybem, přípravku 2, současný tanec 1. – 7. ročníku I. cyklu, II. cyklus
  • Magdaléna Voldřichová (MV) vyučuje přípravku 1, lidový tanec 1. – 7. ročníku I. cyklu, II. cyklus, současný tanec 7. ročníku I. cyklu - II. cyklus
  • Ve čtvrtek probíhají hodiny tvorby v současném tanci určené 7. ročníku I. cyklu - 4. ročníku II. cyklu, vyučují A. Wollemannová, M. Voldřichová
ZDE najdete preferovanou podobu tanečního úboru

Výuka probíhá výhradně v kulturním sále na Vráži, Mokropeská 2027/1, vchod vedle obchodu Bambule, sál se nachází v suterénu budovy (MAPA), pondělní hodiny současného tance 7. ročníku I. cyklu - 4. ročníku II. cyklu probíhají v podkrovní tělocvičně Sokola Černošice.

VLASTNÍ WEBOVÉ STRÁNKY PRAMÍNKU MŮŽETE NAVŠTÍVIT ZDE

FACEBOOKOVOU STRÁNKU PRAMÍNKU MŮŽETE NAVŠTÍVIT ZDE 


Historie a poslání tanečního oboru

V roce 1986 byl při LŠU vedle stávajících oborů otevřen i taneční obor. Pedagogem se stala Mgr. Marcela Látalová, která několik let před tím vedla kurzy pohybové a taneční výchovy při MěKS na Vráži.

Děti z těchto kurzů spolu s novými zájemci pokračovaly ve výuce a vytvořily základ tanečního oddělení LŠU. Od té doby se každoročně otvírá přípravné oddělení tohoto oboru pro děti od 5 let, které zde mohou školu navštěvovat ve dvou cyklech (celkem 11 i více let) až do své dospělosti. Dnes těm nejstarším je 22 let.

Nedílnou součástí a motivací taneční výuky je hudební doprovod – korepetice.

V počátcích velmi citlivě a s velkým zaujetím doprovázel Miloš Krása, později zkušená korepetitorka Hana Polívková. Dnes v tomto tvořivém duchu pokračují Martin Vydra, DiS. a Vladimír Jelínek.
Ve výuce se zaměřujeme na současný a lidový tanec. Důraz je kladen důraz na spontánní taneční projev dětí, jejich improvizaci, na vztah k hudbě, výtvarnému cítění, slovu a přírodě. Snaha pedagoga je rozvíjet osobitým způsobem tvůrčí schopnosti, fantazii dětí a propojovat je se současným pohledem na svět i s jeho problémy.

Protože je lidová hudba a tanec dětem velmi blízký, rády zpívají a tančí, byl v roce 1999 vytvořen při TO ZUŠ dětský lidový soubor – Pramínek i s lidovou kapelou. Jeho členy se mohou stát všechny děti TO , které mají zájem. Dnes má Pramínek již čtyři věkové skupiny od 6 do 22 let. Zároveň jde o pěknou spolupráci tanečníků s muzikanty. Kapelu vede Anna Poulová, tvoří ji děti i dospělí.

Soubor pravidelně pořádá koncerty a vystoupení pro rodiče a veřejnost doma v Černošicích i jinde v republice.

Téměř každým rokem se pořádá pro děti Letní tvůrčí dílna v Bechyni. Jde o krásné letní setkání plné práce v prostorách středověkého kláštera s velkou zahradou. Děti zde mají prostor jednak pro svou vlastní tvorbu a zároveň se zde připravuje s lidovou kapelou nový program Pramínku a dalších vystoupení TO. Jsou to pro všechny účastníky nezapomenutelné zážitky.

foto © Ivan Látal

© ZUŠ Černošice
, Střední 403, 25228 Černošice, tel.: 251 641 480, 603 595 592  Pracoviště: Černošice, Rudná, Všenory