Taneční obor


Rozvrh taneční oboru ve šk. r. 2018/2019

Výuka začíná v úterý 11. 9. 2018
PONDĚLÍ
15.00 - 16.30 1. ročník + 2. ročník (taneční průprava) vyučuje AD
16.45 - 17.30 Hrajeme si pohybem (tanečně-pohybová přípravka) vyučuje AD

ÚTERÝ
14.15 - 15.20 3. ročník (současný tanec) vyučuje ML
15.30 - 16.35 4. ročník (současný tanec) vyučuje ML

STŘEDA
13.45 - 14.30 přípravka II. (6 leté děti) vyučuje AD
14.35 - 15.20 přípravka I. (5 leté děti) vyučuje AD
15.30 - 16.35 2. ročník (lidový tanec, soubor Pramínek) vyučuje ML
16.45 - 17.55 5. - 6.ročník (současný tanec) vyučuje ML

ČTVRTEK
16.20 - 17.25 II. cyklus (současný tanec) vyučuje AD

PÁTEK
14.00 - 15.05 3. ročník (lidový tanec, soubor Pramínek) vyučuje ML
15.15 - 16.25 4. - 5.ročník (lidový tanec, soubor Pramínek) vyučuje ML
15.15 - 16.45 6. ročník (lidový tanec, soubor Pramínek) vyučuje ML
16.30 - 18.15 6. II. cyklus (lidový tanec, soubor Pramínek) vyučuje ML
Upozorňujeme, že časy pátečních hodin se mohou měnit dle potřeby nácviku s muzikou.

Ve šk. roce 2018/19 povede část hodin tanečního oboru Alena Dittrichová (předpřípravný kurz Hrajeme si pohybem, obě středeční přípravky, taneční průpravu 1. a 2. ročníku, současný tanec II. cyklu, jedná se o zástup za MD). Další část hodin (lidový tanec, současný tanec u vyšších ročníků) povede nadále Marcela Látalová.

ZDE najdete doporučení, jak děti obléknout do tanečního oboru, případně, kde vše nakoupit.
Výuka probíhá v kulturním sále na Vráži, Mokropeská 2027/1, vchod vedle obchodu Bambule, sál se nachází v suterénu budovy (MAPA)
Více o Aleně Dittrichové se dozvíte na jejím webu www.alenadittrichova.cz, nebo na facebooku 

Nestihli jste červnový zápis? Nezoufejte a přihlaste se v září. Nabízíme místa v kurzu pro nejmenší děti, i několik míst v přípravném oddělení.

1.Hrajeme si pohybem
 • kurz je určen pro děti od 4 let
 • je vyučován ve spolupráci se spolkem Rodiče dětem - Černošice a ZUŠ Černošice
 • kurz trvá 45 min. a děti se v něm hravou formou seznamují s pohybem, hudbou a tvořivostí
 • kurz bude otevřen v případě dostatku zájemců (alespoň 5)
 • pololetní kurzovné činí 1000 Kč/os
 • do kurzu přijímáme děti bez přijímacího řízení

2. Přípravné oddělení
 • přípravné oddělení je určeno dětem od 5 let
 • přípravka je již plnohodnotnou součástí studia I. cyklu tanečního oboru
 • hodina trvá opět 45 min. a prohlubují se veškeré dovednosti z kurzu (pro přihlášení do přípravného odd. není povinností absolvovat kurz Hrajeme si pohybem)
 • informace o úplatě za vzdělání najdete na ZDE
 • do přípravného oddělení jsou děti přijímány na základě přijímacího řízení
Výuka probíhá v kulturním sále na Vráži, Mokropeská 2027/1, vchod vedle obchodu Bambule, sál se nachází v suterénu budovy


Sledujte web Pramínku, kde najdete pozvánky na aktuální akce.

VLASTNÍ WEBOVÉ STRÁNKY PRAMÍNKU MŮŽETE NAVŠTÍVIT ZDE
FACEBOOKOVOU STRÁNKU PRAMÍNKU MŮŽETE NAVŠTÍVIT ZDE
 


Historie a poslání tanečního oboru

V roce 1986 byl při LŠU vedle stávajících oborů otevřen i taneční obor. Pedagogem se stala Mgr. Marcela Látalová, která několik let před tím vedla kurzy pohybové a taneční výchovy při MěKS na Vráži.

Děti z těchto kurzů spolu s novými zájemci pokračovaly ve výuce a vytvořily základ tanečního oddělení LŠU. Od té doby se každoročně otvírá přípravné oddělení tohoto oboru pro děti od 5 let, které zde mohou školu navštěvovat ve dvou cyklech (celkem 11 i více let) až do své dospělosti. Dnes těm nejstarším je 22 let.

Nedílnou součástí a motivací taneční výuky je hudební doprovod – korepetice.

V počátcích velmi citlivě a s velkým zaujetím doprovázel Miloš Krása, později zkušená korepetitorka Hana Polívková. Dnes v tomto tvořivém duchu pokračují Martin Vydra, DiS. a Vladimír Jelínek.
Ve výuce se zaměřujeme na současný a lidový tanec. Důraz je kladen důraz na spontánní taneční projev dětí, jejich improvizaci, na vztah k hudbě, výtvarnému cítění, slovu a přírodě. Snaha pedagoga je rozvíjet osobitým způsobem tvůrčí schopnosti, fantazii dětí a propojovat je se současným pohledem na svět i s jeho problémy.

Protože je lidová hudba a tanec dětem velmi blízký, rády zpívají a tančí, byl v roce 1999 vytvořen při TO ZUŠ dětský lidový soubor – Pramínek i s lidovou kapelou. Jeho členy se mohou stát všechny děti TO , které mají zájem. Dnes má Pramínek již čtyři věkové skupiny od 6 do 22 let. Zároveň jde o pěknou spolupráci tanečníků s muzikanty. Kapelu vede Anna Poulová, tvoří ji děti i dospělí.

Soubor pravidelně pořádá koncerty a vystoupení pro rodiče a veřejnost doma v Černošicích i jinde v republice.

Téměř každým rokem se pořádá pro děti Letní tvůrčí dílna v Bechyni. Jde o krásné letní setkání plné práce v prostorách středověkého kláštera s velkou zahradou. Děti zde mají prostor jednak pro svou vlastní tvorbu a zároveň se zde připravuje s lidovou kapelou nový program Pramínku a dalších vystoupení TO. Jsou to pro všechny účastníky nezapomenutelné zážitky.

foto © Ivan Látal

© ZUŠ Černošice
, Střední 403, 25228 Černošice, tel.: 251 641 480, 603 595 592  Pracoviště: Černošice, Rudná, Všenory