Taneční obor


Rozvrh taneční oboru ve šk. r. 2019/20 

Výuka začíná v pondělí 9. září 2019
PONDĚLÍ
1. + 2. roč. 14.30 - 16.00 (taneční průprava), vyučuje AD
II. cyklus     16.15 - 17.45 (současný tanec), vyučuje AD

ÚTERÝ
3. + 4. roč.   14.00 - 15.20 (současný tanec), vyučuje ML
5. roč.           15.30 - 16.40 (současný tanec), vyučuje ML

STŘEDA
přípravka I     14.15 - 15.00 (5leté děti, taneční průprava), vyučuje AD
přípravka II    15.10 - 15.55 (6leté děti, taneční průprava), vyučuje AD
1. + 2. roč.     16.10 - 16.55 (lidový tanec), vyučuje ML
6. + 7. roč.      17.05 - 18.15 (současný tanec), vyučuje ML

ČTVRTEK
Hrajeme si pohybem 16.00 - 16.45 (4leté děti, předpřípravný kurz), vyučuje MV

PÁTEK
3. + 4. roč.       14.00 - 15.20 (lidový tanec), vyučuje ML
5. - 7. roč.        15.30 - 16.40 (lidový tanec), vyučuje ML
II. cyklus          16.45 - 18.15 (lidový tanec), vyučuje ML
Upozorňujeme, že časy pátečních hodin se mohou měnit dle potřeby nácviku s muzikou.

Ve šk. roce 2019/20 povede část hodin tanečního oboru Alena Dittrichová (obě středeční přípravky, taneční průpravu 1. a 2. ročníku, současný tanec II. cyklu, jedná se o zástup za MD). Další část hodin (lidový tanec, současný tanec u vyšších ročníků) povede nadále Marcela Látalová. Předpřípravný kurz Hrajeme si pohybem povede Magdaléna Voldřichová.

ZDE najdete doporučení, jak děti obléknout do tanečního oboru, případně, kde vše nakoupit.
Výuka probíhá v kulturním sále na Vráži, Mokropeská 2027/1, vchod vedle obchodu Bambule, sál se nachází v suterénu budovy (MAPA)
Více o Aleně Dittrichové se dozvíte na jejím webu www.alenadittrichova.cz, nebo na facebooku 

Sledujte web Pramínku, kde najdete pozvánky na aktuální akce.
Informace k letní taneční dílně v Bechyni najdete ZDE

VLASTNÍ WEBOVÉ STRÁNKY PRAMÍNKU MŮŽETE NAVŠTÍVIT ZDE
FACEBOOKOVOU STRÁNKU PRAMÍNKU MŮŽETE NAVŠTÍVIT ZDE
 


Historie a poslání tanečního oboru

V roce 1986 byl při LŠU vedle stávajících oborů otevřen i taneční obor. Pedagogem se stala Mgr. Marcela Látalová, která několik let před tím vedla kurzy pohybové a taneční výchovy při MěKS na Vráži.

Děti z těchto kurzů spolu s novými zájemci pokračovaly ve výuce a vytvořily základ tanečního oddělení LŠU. Od té doby se každoročně otvírá přípravné oddělení tohoto oboru pro děti od 5 let, které zde mohou školu navštěvovat ve dvou cyklech (celkem 11 i více let) až do své dospělosti. Dnes těm nejstarším je 22 let.

Nedílnou součástí a motivací taneční výuky je hudební doprovod – korepetice.

V počátcích velmi citlivě a s velkým zaujetím doprovázel Miloš Krása, později zkušená korepetitorka Hana Polívková. Dnes v tomto tvořivém duchu pokračují Martin Vydra, DiS. a Vladimír Jelínek.
Ve výuce se zaměřujeme na současný a lidový tanec. Důraz je kladen důraz na spontánní taneční projev dětí, jejich improvizaci, na vztah k hudbě, výtvarnému cítění, slovu a přírodě. Snaha pedagoga je rozvíjet osobitým způsobem tvůrčí schopnosti, fantazii dětí a propojovat je se současným pohledem na svět i s jeho problémy.

Protože je lidová hudba a tanec dětem velmi blízký, rády zpívají a tančí, byl v roce 1999 vytvořen při TO ZUŠ dětský lidový soubor – Pramínek i s lidovou kapelou. Jeho členy se mohou stát všechny děti TO , které mají zájem. Dnes má Pramínek již čtyři věkové skupiny od 6 do 22 let. Zároveň jde o pěknou spolupráci tanečníků s muzikanty. Kapelu vede Anna Poulová, tvoří ji děti i dospělí.

Soubor pravidelně pořádá koncerty a vystoupení pro rodiče a veřejnost doma v Černošicích i jinde v republice.

Téměř každým rokem se pořádá pro děti Letní tvůrčí dílna v Bechyni. Jde o krásné letní setkání plné práce v prostorách středověkého kláštera s velkou zahradou. Děti zde mají prostor jednak pro svou vlastní tvorbu a zároveň se zde připravuje s lidovou kapelou nový program Pramínku a dalších vystoupení TO. Jsou to pro všechny účastníky nezapomenutelné zážitky.

foto © Ivan Látal

© ZUŠ Černošice
, Střední 403, 25228 Černošice, tel.: 251 641 480, 603 595 592  Pracoviště: Černošice, Rudná, Všenory