Dokumenty

Na této stránce najdete listiny spojené se spolkem Rodiče dětem - Černošice a informace o kurzu, který spolek pořádá společně s tanečním oborem ZUŠ Černošice.

Zápisy z valných hromad:
Stanovy spolku dle NOZ najdete ZDE

Přihlášku ke stažení najdete ZDE - přihlášku je nutno vytisknout, podepsat a doručit do ZUŠ příp. do rukou členů rady spolku

Online přihlášku najdete ZDE - přihláška vyplněná přes google formulář je nutno po výzvě přijít osobně podepsat
Členem spolku se může stát:
  • zákonný zástupce žáka/žákyně ZUŠ Černošice,
  • fyzická osoba starší 18 let,
  • právnická osoba
Minimální výše členského příspěvku na šk. rok 2021/22 byla stanovena valnou hromadou na 100 Kč na člena, horní hranice není stanovena. Pokud tedy chcete spolku přispět nad rámec členských příspěvků, můžete tak učinit, zároveň je možno věnovat na určitou věc či konkrétní obor dar.
Příspěvky stejně jako dary je možno uhradit v hotovosti, a to:
  • hospodářce spolku paní Mouchové
  • prostřednictvím zaměstnanců školy - hospodářce paní Balousové nebo jednotlivým pedagogům, kteří příspěvek předají radě spolku
V případě platby v hotovosti obdržíte příjmový doklad s předmětem určení částky.
Příspěvky a dary lze také poslat na účet - 2500108447/2010, určení využití částky napište do zprávy.
Vaše dotazy rádi zodpovíme, proto nám neváhejte napsat - v sekci kontakty najdete vše potřebné.

Hrajeme se pohybem
Spolek při ZUŠ Černošice - Rodiče dětem - Černošice, z.s. ve spolupráci s tanečním oborem ZUŠ otvírá v roce 2021/22 přípravný kurz pro předškolní děti, které mají zájem o hudebně pohybovou průpravu. Kurz je určen dětem od 4 let a po jeho absolvování se předpokládá navazující studium v přípravném oddělení tanečního oboru a dále ve vyšších ročnících.
Kurz probíhá 1 týdně v délce 45 min.

© ZUŠ Černošice
, Střední 403, 25228 Černošice, tel.: 251 641 480, 603 595 592  Pracoviště: Černošice, Rudná, Všenory