Smlouvy a veřejné zakázky

smlouva o dílo
rozpočet ZUŠ (Dokumenty zveřejňované podle § 28a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů jsou zveřejněny na internetových stránkách zřizovatele školy – města Černošice www.mestocernosice.cz  v odkazu Příspěvkové organizace.)
smlouva o poskytnutí software s iZUŚ
dodatek ke smlouvě na svoz a zneškodnění směs. komun. odpadu
nájemní smlouva s Městem Černošice
dohoda o užívání prostor ZŠ Rudná
smlouva o nájmu Černošice
smlouva o poskytování služeb pověřence pro ochranu osobních údajů
dodatek ke sml. izus_GDPR
smlouva s izuš
smlouvy dodávky energií
smlouva - personální agenda
smlouva - odvoz odpady
smlouva - nájem prostor
smlouva - nájem prostor Všenory
smlouva - nájem prostor Rudná
smlouva - nájem prostor 2
smlouva - licence software
smlouva fin. účetnictví
smlouva pojištění
smlouva kupní
Pronájem prostoru IBS Rokal
Smlouva finanční účetnictví
Smlouva - energie
Smlouva - iZUŠ
Dodatek ke smlouvě o poskytovaná služeb pověřence pro ochranu osobních údajů
Smlouva - nájem prostor Rudná
Smlouva - nájem Rudná
Smlouva - nájem prostor Všenory
Smlouva - nájem Vráž
Dodatek ke smlouvě - odpad

© ZUŠ Černošice
, Střední 403, 25228 Černošice, tel.: 251 641 480, 603 595 592  Pracoviště: Černošice, Rudná, Všenory