ROZVRH HODIN HUDEBNÍCH NAUK ve školním roce 2023/2024


POBOČKA ČERNOŠICE

(pozor změna oproti minulému roku)


MgA. Jana Vavřínková: 1. - 5. ročník (domeček na zahradě ZUŠ)
pí. ředitelka Ludmila Plzáková: přípravné ročníky (PHV - sál ZUŠ)
  Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek
12:05-12:50          
12:55-13:40          
13:45-14:30          
14:35-15:20 1. roč.     1. - 4. r.*/PHV  
15:25-16:10 2. roč. 3. roč.
  PHV  
16:15-17:00          
17:05-17:50 5. roč. 4. roč.      
17:55-18:40          
18:45-19:30          
* pouze pro žáky, kteří nemají čas ve svůj vlastní ročník

Hudební nauka v Černošicích ve šk. r. 2023/2024
1. ročník pondělí 14.35 - 15.20
2. ročník pondělí 15.25 - 16.10
5. ročník pondělí 17.05 - 17.50
3. ročník úterý 15.25 - 16.10   
4. ročník úterý 17.00 - 17.45    
smíšená skupina 1. - 5. ročník čtvrtek 14.35 - 15.20 (pro ty, kteří nemohou chodit v čase svého ročníku)

vyučující: MgA. Jana Vavřínková


Přípravná hudební výchova ve šk. r. 2023/2024

1. skupina čtvrtek 14.30 - 15.00 (klavír, zobcová flétna)
2. skupina čtvrtek 15.25 - 16.10 (kytara, housle)

V odůvodněných případech možný přesun mezi skupinami.

vyučující: Ludmila Plzáková


POMŮCKY PRO HN 1. ROČ.
- H. Šípková, M. Vozar: Hudební nauka pro ZUŠ 1. ročník
- červený notový sešit A5 KRPA (vydav. Krkonošské papírny)
- zakládací obal nebo uzavřené desky (aby z nich nevypadávaly ofocené materiály)
potřeby pro výuku HN ZDE

Možnost individuálního studia hudební nauky

Ve výjimečných případech lze domluvit individuální studium hudební nauky na základě vyplněné žádosti o studium hudební nauky s podpisem vyučující na dané pobočce školy a paní ředitelky Ludmily Plzákové.

vyučující 1.-5. ročník: MgA. Jana Vavřínková, kontakt: 608 977 431, zc.manzes@anaj.avoknirvav
vyučující PHV ročníku: pí. ředitelka Ludmila Plzáková

veškeré informace o výuce HN v průběhu školního roku - probírané učivo naleznou rodiče i žáci ve svých elektronických žákovských knížkách v systému Izuš (přihlašovací údaje dostanou u vedení ZUŠ, všichni stávající žáci je již mají)


Hudební nauka v Rudné ve šk. r. 2023/24
PHV - 1. ročník  pondělí 13.45 - 14.30
2. ročník             pondělí 14.35 - 15.20
3. ročník             pondělí 15.25 - 16.10
4. ročník             pondělí 16.15 - 17.00
5. ročník             pondělí 17.05 - 17.50

vyučující: Julie Panenková, DiS.


Hudební nauka ve Všenorech ve šk. r. 2023/24
PHV - 2. ročník pondělí 15.00 - 15.45
3. - 4. ročník     pondělí 17.15 - 18.00 

vyučující: Mgr. Anna Poulová, DiS.
 

© ZUŠ Černošice
, Střední 403, 25228 Černošice, tel.: 251 641 480, 603 595 592  Pracoviště: Černošice, Rudná, Všenory