Základní umělecká škola Černošice
ZUŠ, Střední ulice 403, 252 28 Čer
nošice
telefon/fax: 251 641 480
mobil: 603 595 592
e-mail: zc.manzes@ecisonrec.suz


Vítejte na webu ZUŠ Černošice


Příjímací řízení na školní rok 2022/2023

Níže uvedení žadatelé vykonali úspěšně přijímací zkoušku, ale z důvodu naplnění kapacity školy, která nesmí být překročena, nemohli být zatím přijati.
Během září mohou ještě nějaká místa vzniknout  a podle charakteru uvolněného místa / HO, VO, TO / bude zaplněno čekatelem. Čekatelé v jednotlivých oborech jsou seřazeni podle úspěšnosti při přijímací zkoušce a podle pořadí budou tedy oslovováni. V TO jsou čekatelé seřazeni dle skupin, které je třeba doplnit.
Pokud mezi čekateli nenajdete jméno svého dítěte, ani jste nedostali mailem rozhodnutí o přijetí, znamená to, že vaše dítě  neprošlo úspěšně přijímacím procesem.
Zákonní zástupci přijatých dětí budou na začátku září osloveni vyučujícím příslušného oboru.
Ludmila Plzáková


Hudební obor Klavír:
Jonáš Vychodil
Berenika Tvrzová
Nora Matějková
Eliška Süssová
Jan Znamenáček
Sára Müller
Jasmína Lerchová

Kytara:
Adéla Fiedlerová
Karin Dvořáková

Flétna:
Hynek Katolický
Mariia Kulaková
Filip Costantino

Housle:
Anežka Dvořáková


   
Výtvarný obor - Černošice Mariia Kulaková
Karin Dvořáková
Karel Řezníček
Karla Vaňhátová
Dominika Katolická
Eliáš Rataj


   
Výtvarný obor - Rudná Olívie Kočárníková
Antonie Sorentino
Alžběta Skarlandtová


   
   
Taneční obor Přípravka 1
Lucie Srchová
Miriam Vrbová
Rozálie Lukášová
Beáta Finková
Magdaléna Szutkowská
Barbora Houserová
Tereza Rychlá
Kateřina Hošková
Sára Marečková
Vavřinec Svoboda

1. ročník
Žofie Dvořáková
Mariia Kulaková
Beáta Szutkowská

6. ročník
Jozefína Jenická

3. ročník
Ema Vávrová

Přípravka 2
Dorothea Vávrová
   
   

Naše akce
ZUŠ Černošice se ve školním roce 2020/21 zapojuje do projektu Šablony II z OP VVV


NAVŠTIVTE FACEBOOK SPOLKU PŘI ZUŠ - RODIČE DĚTEM - ČERNOŠICE www.facebook.com/rdcernosice© ZUŠ Černošice
, Střední 403, 25228 Černošice, tel.: 251 641 480, 603 595 592  Pracoviště: Černošice, Rudná, Všenory