Základní umělecká škola Černošice
ZUŠ, Střední ulice 403, 252 28 Černošice

telefon/fax: 251 641 480
mobil: 603 595 592
e-mail: zc.manzes@ecisonrec.suz


Vítejte na webu ZUŠ Černošice


Přezkoušení z hudební nauky (individuání žáci HN v Černošicích) se bude konat:


v pondělí 3.6. (17.45 - 19.15, nuto přijít nejpozději v 18.30)
v pátek 7.6. (16.00-18.30, nuto přijít nejpozději v 17.45)
vše v domečku na zahradě ZUŠ (Střední 403, Černošice)

s sebou:
1.-4. r.: vyplněné pracovní sešity do konce, poslechové sešity
5. r.: poslechové sešity
testy (kromě 5. r.)  jsou na webových stránkách zuš (http://zuscernosice.cz/individualni-studium-hn/ )

zkoušející: MgA. Jana Vavřínková

Přijímací zkoušky do ZUŠ Černošice (v Černošicích a Rudné)

17. 6.    taneční obor Černošice      16.00   sál Na Vráži
18. 6.    výtvarný obor Černošice    14.00 - 18.00   (H. Poislová)
19. 6.    výtvarný obor Rudná          14.00 - 18.00
19. 6.    hudební obor Rudná          16.00 - 18.00
20. 6.    hudební obor Černošice    16.00
21. 6.    výtvarný obor Černošice    14.00 - 18.00   (B. Tichá)

Průběh přijímacích zkoušek

Hudební obor - zájemce zazpívá jednu nebo dvě písničky, pod vedením pedagoga prokáže rytmické a sluchové schopnosti

Výtvarný obor – zájemce přinese několik vlastních obrázků , případně výtvarných objektů

Taneční obor – zájemci pod vedením pedagoga aktivně předvedou své pohybové schopnosti, proto je potřeba cvičební úbor a obuv

Rodiče vyplní na stránkách školy pod ikonou IZUŠ elektronickou přihlášku a elektronicky odešlou, není třeba podepisovat a odesílat poštou. O přijetí žáka bude rozhodnuto následně s ohledem na kapacitu školy a přijatí žáci budou vyrozuměni. Zároveň bude seznam přijatých žáků k nahlédnutí na stránkách školy.


Elektronické přihlášky do ZUŠ

Prosíme všechny rodiče, aby vyplňovali přihlášky do ZUŠ elektronicky na IZUŠ (návod a odkaz ZDE nebo ikona vlevo IZUŠ). Toto platí pouze pro děti, které se stávají novými žáky, stávající žáci znovu přihlášku nevyplňují. Elektronickou přihlášku nevyplňují děti přihlášené do kurzu Hrajeme si pohybem pořádaný ve spolupráci tanečního oboru a spolku Rodiče dětem - Černošice. Děkujeme

Informace z jednotlivých oborů
Hudební nauka ZDE 
Výtvarný obor ZDE
Od května roku 2018 je patronem výtvarného oboru ZUŠ Černošice MgA. Jiří Černický, vedoucí ateliéru Malba na UMPRUM - jeho tvorbu můžete sledovat na www.cernicky.com
Taneční obor ZDENaše akceNAVŠTIVTE FACEBOOK SPOLKU PŘI ZUŠ - RODIČE DĚTEM - ČERNOŠICE www.facebook.com/rdcernosice© ZUŠ Černošice
, Střední 403, 25228 Černošice, tel.: 251 641 480, 603 595 592  Pracoviště: Černošice, Rudná, Všenory