Žádost o individuální studium

Hudební nauka je povinná pro všechny žáky hudebního oboru od PHV - 5. ročníku. Žákům, kteří nemohou ve výjimečných případech docházet na hudební nauku, se povoluje ve výjmečných případech individuální studium HN po dohodě s vyučující HN MgA. Janou Vavřínkovou a pí ředitelkou Ludmilou Plzákovou na základě žádosti o individuálním studium HN.

Výjimečné případy
časové-kolidující s jinými kroužky, které nelze přesunout jinam apod.

Žák si musí vyzvednou u vyučující žádost o individuální studium, případně stáhnout na internetu a donést vyučující MgA. Janě Vavřínkové nebo zaslat mailem na mail. adresu zc.manzes@anaj.avoknirvav .


Žádosti jsou přijímány do konce října.

Hodnocení na konci pololetí a na konci školního roku 
proběhne formou testu z požadované látky níže na konci každého pololetí a formou konzultace .

UČIVO (viz. konkrétněji níže)

žádost o individuální studium HN ve formátu doc. KE STAŽENÍ ZDEPřezkoušení z hudební nauky (individuání žáci HN v Černošicích):


zkoušející: MgA. Jana Vavřínková
LÁTKA K PŘEZKOUŠENÍ ŽÁKŮ INDIV. STUDIA HUDEBNÍ NAUKY

Učivo pro 1. pololetí


1. ROČNÍK
Vypracovaný pracovní sešit H. Šípkové a M. Vozara Hudební nauka pro ZUŠ 1. ročník do str. 35
- Noty – základní názvy - umět přečíst a napsat od malého g – g2 v  
- Délka not a pomlk – umět přečíst a napsat
- Znalost taktů: 2/4, 3/4, 4/4
- Znaky v notách: repetice, základní tempová označení, staccato, legato, ligatura
- Stupnice C dur, trojzvuk, půltón, celý tón
TESTY PRO 1.r. 1. pol. ke stažení zde: test A, test B

2. ROČNÍK
Vypracovaný pracovní sešit H. Šípkové a M. Vozara Hudební nauka pro ZUŠ 2. ročník do str. 30
- Noty – základní názvy - umět přečíst a napsat od malého g – g2 v

- Délka not a pomlk – umět přečíst a napsat
- Základní taktů: 2/4, 3/4, 4/4
- Základní dynamická označení
- Základní tempová označení
- Půltóny, celé tóny
- Durové stupnice: s # všechny , s b – do 4b, ke stupnicím znát příslušný akord T5/3 – tónický kvintakord
Poslechy
– dechové hudební nástroje, jejich poslech ze serveru Youtube.com a zápis do poslechového sešitu, zápisy ke stažení ZDE
trubka
lesní roh
hoboj
pozoun-trombon
příčná flétna moderní
příčná flétna barokní - flauto traverso

TESTY PRO 2.r. 1. pol. ke stažení zde: test A, test B


3. ROČNÍK
Vypracovaný pracovní sešit H. Šípkové a M. Vozara Hudební nauka pro ZUŠ 3. ročník do str. 35
- Noty – základní názvy - umět přečíst a napsat od malého g – g3 v

- Základní taktů: 2/4, 3/4, 4/4
- Půltóny, celé tóny
- Durové stupnice: všechny s # a b, znalost příslušných akordů T5/3 (tónický kvintakord) ke stupnicím
- Mollové stupnice: jejich rozdělení – melodická, harmonická, aiolská, znalost předznamenání stupnic do 4 # a do 4 b a znalost T5/3 akordu ke stupnicím
- Hudební nástroje: základní rozdělení, detailnější - nástroje dechové žesťové a dechové dřevěné
- Intervaly: názvy a základní rozdělení (čisté, malé, velké – prac.seš. str.12 a 40)
- Základní harmonické funkce (hlavní stupně ve stup.)
- Základní dynamická označení

Poslechy
poslech a zápis do poslechového sešitu, zápisy ke stažení ZDE


B. Smetana Prodaná nevěsta, árie (duetto) Znám jednu dívku (od 5.min. 54 s)
B. Smetana, opera Prodaná nevěsta – Předehra (Overture)
B. Smetana, Má vlast, Vlava (od 16.min. 40 s., trvá asi 16 min.)
B. Smetana,  Fanfáry z opery Libuše
A. Dvořák Symfonie č. 9 z „Nového světa“ II. věta Largo
A. Dvořák, opera Rusalka, árie Čarodějnice "Čury Mury Fuk"

TESTY PRO 3.r. 1. pol. ke stažení zde: test A, test B


4. ROČNÍK
Vypracovaný pracovní sešit H. Šípkové a M. Vozara Hudební nauka pro ZUŠ 4. ročník do str. 39
- Noty – základní názvy - umět přečíst a napsat od malého g – g3 v

- Půltóny, celé tóny
- Stupnice: znalost všech durových a mollových stupnic s # a b, znalost příslušných akordů T5/3 (tónický kvintakord) ke stupnicím;
- Akordy: T 5/3 a jeho obraty T6 a T6/4
- mollové stupnice: jejich rozdělení – melodická, harmonická, aiolská
- Hudební nástroje: základní rozdělení, detailnější – strunné nástroje klávesové
- Intervaly: jejich znalost – velké, malé, čisté, umět napsat i rozpoznat v hudebním textu
- Základní harmonické funkce (hlavní stupně ve stup.): tonika, dominanta, subdominanta
- Hudební názvosloví: tempová označení
- Hudební tělesa: komorní orch., symfonický orch. – rozdíly mezi nimi

Poslechy
poslech a zápis do poslechového sešitu, zápisy ke stažení ZDE

J. S. Bach, Orchestrální svita č. 3 D dur, Air
J. S. Bach, Orchestrální suita č. 2, Badinerie
J. S. Bach, Koncert pro 4 cembala a smyčce a moll, 3. Allegro (od 6.min. 35 s.)
J. S. Bach, Toccata a Fuga d moll
J. S. Bach, Magnificat D dur, I. část Magnificat
W. A. Mozart , Klavírní koncert č. 21, II. Andante


TESTY PRO 4.r. 1. pol. ke stažení zde: test A, test B

5. ROČNÍK
- dějiny hudby - vybrané kapitoly, zápisy ke stažení ZDE

(staré zápisy stažení ZDE)

Poslechy:
Seikilova píseň
Gregoriánský chorál
Hospodine pomiluj ny
středověká světská instrumentální hudba
hudba Trubadůrů
Orlando di Lasso, Matona, mia cara
Pierluigi da Palestrina, Missa de Beata Virgine (části Gloria, Benedicta (cantus planus)
tance a světská hudba italské renesance


Učební materiály:
H. Šípková, M. Vozar: Hudební nauka pro ZUŠ (ročník podle příslušného ročníku dítěte)
Rytmická cvičení: napište si o ně mailem (zc.manzes@anaj.avoknirvav ) nebo se pro ně stavte v Zuš u Jany Vavřínkové
Dagmar Lisá: Hudební nauka pro malé i větší muzikanty 1 (žlutá)
Poslechová CD pro 3. - 5. ročník  - k vyzvednutí u vyučující Jany VavřínkovéUčivo pro 2. pololetí 

vypracovaný pracovní sešit do konce (kromě 4. ročníku ) a učivo z pracovního sešitu. Kdo bude chtít dopředu vidět písemku, mohu dodat na požádání.
1. ROČNÍK
- podle pracovního sešitu

TESTY PRO 1. r. 2. pol. ke stažení zde: test A, test B

2. ROČNÍK
– učivo z pracovního sešitu
– znalost názvů intervalů a jejich tvoření
– látka z 1. pololetí: všechny durové stupnice, noty v housl. klíči, základní dynamická a tempová označení, rytmická cvičení
– dechové hudební nástroje plus jejich poslech ze serveru Youtube.com: zápisy ke stažení ZDE
> klarinet
> fagot

TESTY PRO 2.r. 2. pol. ke stažení zde: test A, test B


3. ROČNÍK
– učivo z pracovního sešitu
– látka 1. pololetí
– znalost názvů intervalů a jejich tvoření
– látka z 1. pololetí: všechny durové mollové stupnice, noty v housl. klíči, základní dynamická a tempová označení, rytmická cvičení
– Antonín Dvořák, Bedřich Smetana plus poslechy (mohu dodat CD na požádání):
– B. Smetana: z Mé vlasti Vlava, Vyšehrad, Fanfáry z opery Libuše, z Prodané nevěsty sbor Proč bychom se netěšili
– A. Dvořák: Symfonie č. 9 „Novosvětská“ 1. a 2. věta, Violoncellový koncert 1. věta, Rusalka árie Ježibaby Čury mury fuk aj..
zápisy ke stažení ZDE


Orchestr Střední školy z Caracasu (hl. město Venezuely) (od 6 min. 20s)
B. Smetana Má vlast, Vyšehrad (od zač. do 16 min. 40 s)
A. Dvořák, Symfonie č. 9 z „Nového světa“ I. Adagio, Allegro molto
A. Dvořák Serenada E dur pro smyčce, I.moderato
A. Dvořák Serenada E dur pro smyčce, II. menuetto, allegro con motto (od 4 min. 48 s)
A. Dvořák Serenáda E dur pro smyčce, III. scherzo, vivace (od 11 min. 45 s)

TESTY PRO 3.r. 2. pol. ke stažení zde: test A, test B


4. ROČNÍK
Nepostupujeme již podle druhé poloviny pracovního sešitu. 
Děláme hlavně poslechy, na které Vám potřebuji dát odkazy.

Poslechy

poslech a zápis do poslechového sešitu, zápisy ke stažení ZDE
L. van Beethoven, Symfonie č. 9 s Ódou na radost, Presto (od 52 min. 13 s)
L. van Beethoven, Symfonie č. 9 s Ódou na radost, Presto (od 52 min. 13 s)
L. van Beethoven, Symfonie č. 9 s Ódou na radost, Presto (od 52 min. 13 s)
L. van Beethoven, Symfonie č. 9 s Ódou na radost, Presto (od 52 min. 13 s)

TESTY PRO 4. r. 2. pol. ke stažení zde: test A, test B


5. ROČNÍK

- dějiny hudby - vybrané kapitoly, zápisy ke stažení ZDE (baroko)
- poslechy zápisy ke stažení ZDE

Poslechy:
konkrétné skladby od autorů: Vivaldi, Händel, Bach, Janáček, Stravinskij, Šostakovič


* učivo bude v průběhu roku aktualizováno

 
Jana Vavřínková, 608 977 431, zc.manzes@anaj.avoknirvav

www.janavavrinkova.cz

http://housleviolahudba.blogspot.com/

© ZUŠ Černošice
, Střední 403, 25228 Černošice, tel.: 251 641 480, 603 595 592  Pracoviště: Černošice, Rudná, Všenory