Hudební obor


PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2020/2021
Vzhledem k situaci, která kolem nás panuje bude letošní přijímací řízení organizované jiným způsobem než obvykle. Prosíme, věnujte pozornost níže uvedeným informacím.
  • Všichni, kteří mají zájem od nového školního roku navštěvovat školu, musí vyplnit elektronickou přihlášku v IZUŠ (návod a odkaz ZDE)Přihlášku vyplňte a zašlete pouze v elektronické forměnetiskněte, nezasílejte poštou, nenoste osobně.
  • Na základě počtu přihlášených do jednotlivých oborů bude sestaven harmonogram a každý zájemce dostane individuální pozvání na konkrétní čas v daný den - přijímací řízení hudební obor:
    Rudná: 15. 6. 2020, 16 - 18 hod., Spolkový dům, Školská 591, Rudná
    Černošice: 18. 6. 2020, 16 - 19. hod., hlavní budova školy
    , Střední 403, Černošice
  • Bez předem vyplněné elektronické přihlášky vás nebude možno zahrnout do harmonogramu a nebudete pozváni k přijímacímu řízení.
  • UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK JE V PONDĚLÍ 8. 6. 2020
V případě dotazů kontaktujte kancelář školy: mobil: 603 595 592, e-mail: zc.manzes@ecisonrec.suz
Přihlášku nevyplňují stávající žáci školy. Děkujeme

Kromě stálé nabídky hry na nástroj (klavír, dechové nástroje, kytara) a zpěvu, nabízíme ve školním roce 20/21 nově i hru na fagot a violoncello.

Informace o hudební nauce ve šk. roce 2019/20 jsou zveřejněny ZDE

Hudební obor pracuje ve třídách: klavírní, dechových nástrojů (zobcová i příčná flétna,lesní roh); houslové, pěvecké a kytarové. Při škole působí také různé komorní formace a pěvecký sbor v různých věkových kategoriích.

K výuce slouží stále lépe vybavené učebny v nově zrekonstruované budově, která je důstojným prostředím pro rozvíjení estetického cítění dětí. Tento stánek umění získala škola díky pochopení členů Městské rady a zastupitelstva, které neváhalo vložit do rekonstrukce zchátralé budovy, která je však architektonickou perlou, nemalé finanční prostředky. Poloha školy dává možnost dětem a učitelům využít i venkovní prostory krásné, velké zahrady.

Škola využívá malého, ale příjemného sálku k pořádání svých koncertů v důstojném komorním prostředí, které Černošicím donedávna chybělo.

Cílem výuky v hudebním oboru je poskytovat základy hudebního vzdělání dětem velmi nadaným, tak podle kapacity školy těm méně nadaným, ale s velkou chutí do muzicírování, neboť taje Paní Hudby se mohou alespoň částečně poodkrýt nám všem.

Hra na nástroj není jen zvládnutí techniky nástrojové hry, ale i porozumění hudbě jako fenoménu a prostředku vyjádření se, komunikovat s druhými, najít v hudbě lék na vlastní trápení a bolesti a partnera pro sdílení štěstí a radosti. To vše je hudba schopna nabídnout nám, posluchačům, umíme-li jí naslouchat. Proto škola již několik let pořádá cykly koncertů. Zve do svých prostor převážně mladé, vynikající hudebníky, kteří na svých koncertech odvádějí pozoruhodné výkony na profesionální úrovni a žáci, učitelé i široká veřejnost jsou obdarováni tím nejlepším, co hudba nabízí.

Také žáci školy slaví nemalé úspěchy jak na poli koncertním, tak i soutěžním. Škola pořádá pravidelné koncerty žáků určené pro rodiče i veřejnost (absolventské, vánoční, jarní...). Pravidelně se zúčastňuje soutěží ZUŠ, v nichž rozhodně není Popelkou. Vítězí v krajských i celostátních kolech těchto klání na poli hudebním.

Ludmila Plzáková

© ZUŠ Černošice
, Střední 403, 25228 Černošice, tel.: 251 641 480, 603 595 592  Pracoviště: Černošice, Rudná, Všenory