HN – základní informace

ODDĚLENÍ HUDEBNÍCH NAUK A PŘÍPRAVNÉ HUDEBNÍ VÝCHOVY


Vyučující:
paní ředitelka Ludmila Plzáková: přípravné hudební ročníky a 1. ročník
MgA. Jana Vavřínková: 1. – 5. ročník

Hudební nauka je jako přiřazený předmět povinná pro žáky nástrojové hry v 1. až 5. ročníku. Znamená velkou pomoc pro učitele, neboť bez základních teoretických znalostí se hráč na nástroj neobejde. Ve výuce získávají žáci teoretické znalosti stupnic, intervalů a akordů. Patří sem také rytmická, intonační a sluchová cvičení, stručný přehled dějin hudby a poslechové hodiny. Hlavním cílem přípravné hudební výchovy je vzbudit v dětech zájem, zvídavost, schopnost vyjádřit se hudbou a pocítit radost z tvoření. Rozvíjet sluch a intonaci. Seznámit se s notami, rytmickou improvizací, zpěvem, hudebními hrami. Rané sblížení s hudbou a neuspěchaný proces učení umožní učiteli plně odhalit tvůrčí možnosti žáka a přispět k vývoji jeho individuality. Přípravná hudební výchova je určena pro děti šesti a sedmileté. Tento předmět obsahuje také všeobecnou přípravu ke hře na nástroj, spočívající zejména v rozvíjení hudebnosti malých dětí a ve výuce elementárních hudebních znalostí. Přípravná hudební výchova není přísně povinná, na nástroj lze zařadit nadaného žáka i bez jejího absolvování, je však vřele doporučována a většina adeptů hry na nástroj jí projde. Žáci si zde rozšiřují okruh svých dovedností a návyků. Výuka je zaměřena na všeobecné seznámení dětí s hudbou, hudebními nástroji, notovým zápisem, lidovými i umělými písněmi a říkadly. Žáci mají možnost výběru hudebního nástroje, kterému se již od druhého pololetí věnují. Aby měli žáci co nejširší přehled, přicházejí do výuky učitelé hudebních nástrojů a děti s nimi seznámí. Přípravná hudební výchova přináší dětem nejen nové znalosti, ale také novou radost z hudby.

Tento text byl použit se svolením Základní umělecké školy PhDr. Zbyňka Mrkose.

Studium hudební nauky zahrnuje tyto předměty:
I. stupeň základního studia (pro žáky od 7 let, délka studia: 7 let)

Předmět Ročník a příslušný počet hodin týdně
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Povinné předměty:
hudební nauka 1 1 1 1 1 - -
 
Nepovinné předměty:
hudební nauka - - - - - 1 1

Kontakty na vyučující:
pí ředitelka Plzáková – již v kontaktech na úvodní straně
MgA. Jana Vavřínková: zc.manzes@anaj.avoknirvav

© ZUŠ Černošice
, Střední 403, 25228 Černošice, tel.: 251 641 480, 603 595 592  Pracoviště: Černošice, Rudná, Všenory