Základní umělecká škola Černošice
ZUŠ, Střední ulice 403, 252 28 Čer
nošice
telefon/fax: 251 641 480
mobil: 603 595 592
e-mail: zc.manzes@ecisonrec.suz


Vítejte na webu ZUŠ Černošice

! VĚNUJTE POZORNOST NÍŽE UVEDENÝM INFORMACÍM !

Milí žáci, milí rodiče, od pondělí 5. 10. 2020 do neděle 18. 10. 2020 přechází výuka ZUŠ Černošice do distančního režimu. Podrobnosti - zejména způsob/platformy pro výuku a časy distančních hodin řešte přímo se svými vyučujícími.

Skutečnost, že naše škola přechází na distanční výuku je dána zejména:
1. Manuálem vytvořeným MŠMT, kde je výslovně uvedeno: "V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 je škola vždy povinna postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně MZd."
zdroj: https://www.msmt.cz/file/53629/ (str. 4)

2. Sdělením ministra školství na tiskové konferenci konané dne 30. 9. 2020, které říká, že střední školy, konzervatoře a ZUŠ, které jsou na v okresech zabarvených Ministerstvem zdravotnictví na semaforu do oranžové nebo červené barvy, přechází na 14 dní na distanční výuku.
zdroj: https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3195861-v-cesku-zacne-opet-platit-nouzovy-stav-vlada-schvalila-navrh-vstoupi-v-platnost-v
 
3. Sdělením Ministerstva zdravotnictví, které popisuje výše zmíněné. Konkrétně citujeme: "Na území hlavního města Prahy a krajů, které jsou podle platného semaforu zařazeny do oranžové a červené, bude od 5. října 2020 do 18. října omezen provoz středních, vyšších a vysokých škol. Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci bude zakázána osobní přítomnost studentů na výuce. Nově nebude součástí vzdělávání zpěv a sportovní činnosti. Na vysokých školách budou možné pouze individuální konzultace, individuální návštěvy knihoven a studoven, laboratorní, experimentální nebo umělecká práce za přítomnosti nejvýše 15 osob nebo klinická a praktická výuka. Zákaz osobní přítomnosti se u středních škol, vyšších odborných škol a konzervatoří nevztahuje na povinnou školní docházku, praktické vyučování či praktické přípravy. Omezení provozu se týká také základních uměleckých a jazykových škol a středisek volného času."  
zdroj: https://www.mzcr.cz/tiskove-centrum-mz/vlada-od-5-rijna-omezuje-hromadne-akce-omezeni-cekaji-i-stredni-vyssi-a-vysoke-skoly/

V PÁTEK 2. ŘÍJNA 2020 nebude probíhat výuka v Černošicích (Střední 403) a v kulturním sále na Vráži (taneční obor) z důvodu konání voleb do krajských zastupitelstev. Konkrétní postup (náhrady hodin, distanční výuka apod.) výuky řeší žáci se svými vyučujícími.

INFORMACE JEDNOTLIVÝCH OBORŮ VČETNĚ ROZVRHŮ

Hudební obor ZDE
Rozvrh hudebních nauk pro šk. rok 2020/2021 naleznete ZDE

Taneční obor ZDE

Výtvarný obor ZDE


FOTO-ŠKOLA VIDĚNÍ zve na vernisáž výstavy LES, středa 2. září 2020 od 18. hod. na plotě v ul. Karlštejnská č. p. 254 (vedle restaurace Bolleta)

 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Milí uchazeči o studium, velmi si vážíme vašeho - obrovského - zájmu a děkujeme, že jste se rozhodli právě pro ZUŠ Černošice.

Po kliknutí na odkaz ZDE najdete seznam přijatých žáků a jejich budoucí pedagogyV případě uvolnění místa v jednotlivých třídách bude kapacita doplněna čekateli.Naše akce
ZUŠ Černošice se ve školním roce 2020/21 zapojuje do projektu Šablony II z OP VVV


NAVŠTIVTE FACEBOOK SPOLKU PŘI ZUŠ - RODIČE DĚTEM - ČERNOŠICE www.facebook.com/rdcernosice© ZUŠ Černošice
, Střední 403, 25228 Černošice, tel.: 251 641 480, 603 595 592  Pracoviště: Černošice, Rudná, Všenory